Tutvuge oma juhendiga

S90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Teie Volvo

10 Tulemused

Juhipoolsed ekraanid ja juhtnupud vasakpoolse rooliga autos

Ülevaates kuvatakse, kuidas ekraanid ja juhtnupud on juhi suhtes paigutatud.

Ekraanid ja juhtnupud juhi juures parempoose rooliga autos

Ülevaates kuvatakse, kuidas ekraanid ja juhtnupud on juhi suhtes paigutatud.

Seadmete ühendamine auto diagnostikapessa

Valesti paigaldatud ja ühendatud tarkvara või diagnostika tööriistad võivad kahjustada auto elektroonikasüsteemi.

Juhi tähelepanu hajumine

Juht vastutab kõige eest, mis on vajalik enda, kaasreisijate ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks. Osa sellest on tähelepanu kõrvalejuhtivate olukordade vältimine, näiteks sõidukeskkonnas niisuguste tegevuste mittetegemine, mis ei ole seotud autojuhtimisega.

Riigi vahetamine importimisel või kolimisel

Kui impordite auto või viite selle teise riiki, on tähtis registreerida auto uues riigis, et näiteks veebiteenused õigesti toimiksid, samuti auto vastavuse tagamiseks kohalike nõuete ja õigusaktidega.

Auto VIN-koodi kuvamine

Vajate auto VIN-koodi (VIN* ) näiteks siis, kui võtate teenuse Volvo On Call tellimusega seoses ühendust Volvo müügiesindajaga.

Andmete salvestamine

Volvo ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks salvestatakse auto kasutamise, funktsionaalsuse ning sündmuste kohta autosse teatud infot.

Tarvikute paigaldamine

Soovitame Volvo omanikel paigaldada ainult Volvo heakskiidu saanud originaaltarvikuid. Samuti soovitame, et tarvikuid paigaldavad ainult vastava väljaõppe saanud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnikud. Mõned tarvikud toimivad üksnes vastava tarkvara installeerimisel sõiduki arvutisüsteemi.

Tarkvara uuendused

Selleks et teie Volvo kliendina saaksite oma autost parima kogemuse, arendab Volvo pidevalt autode süsteeme ja teile pakutavaid teenuseid.

Oluline teave tarvikute ja lisavarustuse kohta

Tarvikute ja lisavarustuse ebaõige ühendamine ja paigaldamine võib kahjustada auto elektrisüsteemi.