Alarm

Alarm*

Uuendatud 11/9/2020

Alarm*

Alarm edastab helisignaali ja visuaalse hoiatuse, kui keegi siseneb autosse ilma õige kaugjuhtimispuldita või manipuleerib starteri aku või alarmi signaaliga.

Alarmituli

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel

Armatuurlaual olev punane tuli näitab, millises olekus on alarmsüsteem:

 • LED ei põle – signalisatsioon on välja lülitatud.
 • LED vilgub iga kahe sekundi järel – signalisatsioon on sisse lülitatud
 • Kui alarm on välja lülitatud, vilgub LED kiiresti maksimaalselt 30 sekundit või kuni süüteasend I on aktiveeritud – alarm on käivitatud.

Aktiveeritud alarm käivitub, kui:

 • uks, kapotikaas või pagasiruumi kaas avatakseKehtib teatud mudelitel.
 • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
 • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
 • aku kaabel on lahti võetud
 • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Alarmisignaalid

Kui alarm hakkab tööle, teeb süsteem järgmist.

 • Sireen töötab 30 sekundit või kuni alarm välja lülitatakse.
 • Ohutuled vilguvad 5 minutit või kuni alarm välja lülitatakse.

Kui häire aktiveerimispõhjust ei lahendata, korratakse häiretsüklit kuni 10 kordaKehtib teatud mudelitel..

Liikumis- ja kallutusandurid*

Liikumis- ja kallutusandurid reageerivad autosisesele liikumiseleRegistreeritakse ka kliimasüsteemi õhuvool. nt. kui aken on purunenud või kui keegi püüab autot minema vedada.

Alarmi tahtmatu käivitamise vältimiseks:

 • Sulge autost lahkudes kõik aknad.
 • Sulge luuk.
 • Kui kliimasüsteem on kasutusel - suuna õhuvool nii, et see ei ole suunatud salongi ülaossa.

Alarmi taset saab vähendada ka keskekraanil.

Tähised ja teated

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft

Alarmsüsteemi rike Vajab hooldust

võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.


Kas sellest oli abi?