Käigukast

Automaatkäigukasti käiguasendid

Uuendatud 7/23/2018

Automaatkäigukasti puhul valib süsteem sõitmiseks kõige optimaalsema käigu. Käigukastil on ka manuaalse käiguvahetuse režiim.

P5-1519-XC90-Hybrid gear shifter with gear shift modes

Juhiekraanil näidatakse valitud käiku:

P, R, N, D või B.

Manuaalse käiguvahetusrežiimi puhul kuvatakse kasutatav käik (1-8).

Käiguvahetus

Käigukast on automaatne, kus käiguvahetus toimub elektrooniliselt, mitte mehaaniliselt. See tähendab hõlpsamat käiguvahetust ja selgemini eristuvat käiku.

Käigu vahetamiseks liigutage vedruga käigukangi ette- või tahapoole.

P5-1746-All hybrid- Gear shifter RNDB

Käiguasendid

Parkimisasend – P

P5-1746-All hybrid- Gear shifter P

Parkimisasend aktiveeritakse käigukangi kõrval oleva P lülitiga.

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Parkimisasendi valimisel peab auto seisma.

Parkimisasendist muu käiguasendi valimiseks vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige parkimisasend.

Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

Abifunktsioonid

Süsteem valib käigu P järgmistel juhtudel automaatselt.

  • Auto lülitatakse välja käiguasendis D või R.
  • Juht avab turvavöö ja juhiukse, kui auto töötab ja valitud pole käik P.

Auto parkimiseks turvavööd kasutamata ja avatud uksega väljuge asendist P, valides uuesti R või D.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Tagurdusasendi valimisel peab auto seisma.

Neutraalasend – N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi neutraalasendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Pidurdusasend – B

Režiimi B saab valida sõidu suvalisel hetkel. Asendis B pidurdab auto gaasipedaali vabastamisel elektrimootoriga ja laeb hübriidakut. See annab hübriidakut laadimiseks rohkem võimalusi, kuna laadimine toimub ka piduripedaali kasutamata.

P5-1519-XC90 Hybrid gear shift B-mode in DIM

B-asend juhiekraanil.

B -asendis saab käsitsi valida madalama käigu. Juhiekraanil näidatakse valitud käiku (1 - 8).

  • Järgmise madalama käigu valimiseks viige käigukang korraks tagumisse asendisse.
  • Veel madalama käigu valimiseks viige käigukang uuesti tagumisse asendisse.

Käsitsi kõrgema käigu valimiseks peab auto olema varustatud roolilabadega*.

  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang ettepoole.

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.


Kas sellest oli abi?