Soovitused sõidu ajaks

Mootori ja ajamisüsteemi ülekuumenemine

Uuendatud 7/23/2018

Teatud tingimustes sõitmisel, näiteks kiire sõidu korral mägedes või kuuma ilmaga, võib auto mootor ja jõuülekanne üle kuumeneda – seda eriti juhul, kui auto on koormatud.

  • Ülekuumenemise korral võidakse mootori võimsust ajutiselt piirata.
  • Väga kuuma ilma korral eemaldage radiaatorivõre ees olevad lisatuled.
  • Kui temperatuur mootori jahutussüsteemis on liiga kõrge, sütib ohusümbol ja juhiekraanile ilmub teade Mootori temperatuurKõrge temperatuur. Peatuge ohutult. Peata auto ohutult ja lase mootoril mitu minutit tühikäigul töötada ning maha jahtuda.
  • Kui kuvatakse teade Mootori temperatuurKõrge temperatuur. Lülitage mootor välja või JahutusvedelikMadal tase. Seisake moot., peatage auto ja lülitage mootor välja.
  • Käigukasti ülekuumenemise korral valitakse alternatiivne käiguvahetusprogramm. Peale selle aktiveeritakse sisseehitatud kaitsefunktsioon, mis lisaks muule kuvab juhiekraanil hoiatussümboli ja teate Ülekanne on soeVähendage kiirust temperat. alandamiseks või Ülekanne on kuumPeatuge ohutult, oodake jahtumist. Järgige soovitusi ja vähendage kiirust või peatage auto ohutult ning laske mootoril mitu minutit tühikäigul töötada, et käigukast saaks maha jahtuda.
  • Kui auto kuumeneb üle, võidakse konditsioneer ajutiselt välja lülitada.
  • Peale suure koormusega sõitmist ärge lülitage mootorit kohe välja.

Märkus

Mootori jahutusventilaator võib töötada mõnda aega ka pärast mootori seiskumist; see on normaalne.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp

Mootori kõrge temperatuur. Järgige antud soovitust.

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant

Jahutusvedeliku madal tase. Järgige antud soovitust.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Käigukast ülekuumenenud/jahtunud. Järgige antud soovitust.


Kas sellest oli abi?