Soovitused sõidu ajaks

Ökonoomne sõiduviis

Uuendatud 7/23/2018

Sõitke ökonoomselt ja loodust säästvalt - sõitke sujuvalt, mõelge ette ja kohandage oma sõidustiili ja kiirust vastavalt sõidutingimustele.

Elektrimootoriga sõitmise planeerimine

Kui sõidate elektrirežiimis, on vaja hoolikalt planeerida, et saaks sõita võimalikult pika vahemaa:

Lae

 • Laadige autot regulaarselt vooluvõrgust. Alustage alati sõitu täislaetud hübriidakuga.
 • Selgitage välja laadimispunktide asukohad.
 • Võimalusel valige laadimisjaamaga parkla.

Märkus

Laadige autot võimalikult sagedasti.

Eelsoojendus/-jahutus

 • Enne sõitu soojendage autot vooluvõrku ühendatud laadimiskaabli abil (kui on võimalik).
 • Ärge parkige autot nii, et salong jahtub liigselt või kuumeneb üle. Nt parkige auto sobiva temperatuuriga garaaži.
 • Lühikese sõidu ajal pärast salongi eelsoojendamist lülitage sooja ilma korral salongi ventilaator või õhukonditsioneer välja, kui see on võimalik.
 • Kui külma ilma korral pole eelsoojendamine võimalik, kasutage esmalt istme- ja roolisoojendust. Vältige kogu salongi soojendamist, sest nii kulutatakse hübriidakut.

Sõitmine

 • Väikseima energiakulu saavutamiseks aktiveerige režiim Pure.
 • Sõitke ühtlasel kiirusel ning hoidke piisavat distantsi teistest sõidukitest ja takistustest, et vältida pidurdamist. Selline sõidustiil vähendab energiakulu.
 • Reguleerige energiakulu gaasipedaali abiga. Sisepõlemismootori asjatu käivitumise vältimiseks vaadake juhiekraanil olevat elektrimootori saadavaloleva võimsuse näidikut. Elektrimootor on sisepõlemismootorist säästlikum (eriti aeglasel kiirusel).
 • Kui tarvis on pidurdada, vajutage piduripedaali õrnalt – nii laetakse hübriidakut. Piduripedaali on ehitatud regeneratiivne pidurdusfunktsioon ja seda saab kasutada elektrimootoriga pidurdamisel käiguasendis B.
 • Suurel kiirusel energiakulu suureneb – kiiruse suurenemisel suureneb tuuletakistus.
 • Aktiveerige funktsioon Hold funktsioonivaatel suuremate kiiruste korral, kui peate läbima vahemaid, milleks elektritoitest ei jätku.
 • Kui võimalik, vältige funktsiooni Charge kasutamist hübriidaku laadimiseks. Sisepõlemismootoriga laadimine suurendab kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitmeid.
 • Külma ilma korral vähendage võimaluse korral akende, peeglite, istmete ja rooli elektrisoojendust.
 • Sõitke õige rehvirõhuga ja kontrollige seda regulaarselt – parima tulemuse saavutamiseks valige ECO rehvirõhk.
 • Rehvidest võib oleneda ka energiakulu – küsige sobivate rehvide kohta nõu edasimüüjalt.
 • Ärge hoidke autos liigseid esemeid – mida suurem on auto koormus seda suurem energiatarbimine.
 • Katusekoorem ja suusaboks suurendavad õhutakistust, mis tähendab suuremat energiatarbimist – võtke pakiraamid katuselt ära, kui neid ei kasutata.
 • Ärge sõitke avatud akendega.
 • Ärge hoidke autot gaasipedaaliga kallakul paigal. Kasutage selle asemel jalgpidurit.

Kas sellest oli abi?