Rehvirõhu jälgimine

Vaadake keskekraanil* rehvirõhu olekut.

Uuendatud 7/23/2018

Rehvirõhu seiresüsteemi Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) abil saate rehvide rõhku kontrollida keskekraanilt.

Oleku kontrollimine

Avage rakendusevaates rakendus Auto olek.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Rehvide oleku nägemiseks valige TPMS.

P5-1717-XC60-TPMS button in centerdisplay

Olekunäidik

Keskekraani joonisel on näidatud iga rehvi olekJoonis on skemaatiline - paigutus võib sõltuda auto mudelist või tarkvara värskendusest..

P5-1717-XC60-TPMS view in centerdisplay

Roheline rehv

 • Rehvirõhk ületab hoiatuse piirväärtust.

Kollane rehv

 • Rehvirõhk on liiga madal. Peatuge ja kontrollige ning korrigeerige rehvirõhku, täites rehve esimesel võimalusel. Kalibreerige süsteemi pärast rehvide pumpamist.

Kõik rehvid on kollased

 • Vähemalt kahe rehvi rõhk on liiga madal. Peatuge ja kontrollige ning korrigeerige rehvirõhku, täites rehve esimesel võimalusel. Kalibreerige süsteemi pärast rehvide pumpamist.

Kõik rehvid on hallid

 • Toimub kalibeerimine.
 • Teadmata.

Süsteemi aktiveerumiseks tuleb võib-olla sõita mitu minutit kiirusel üle 35 km/h(22 mph).

Kõik rehvid on hallid ja ilmub teade

 • Rehvirõhu süsteem Ajutiselt pole saadaval. Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem pole hetke kasutatav, aktiveerumine varsti.
 • Rehvirõhu süsteem Vajab hooldust. Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem ei tööta korralikult, võtke ühendust teenindusega

  Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

  .

Kas sellest oli abi?