Vedelike ja määrdeainete tehnilised andmed

Aknapesuvedeliku lisamine

Uuendatud 7/23/2018

Klaasipesuvedelik on vajalik esitulede ja tuuleklaasi puhastamiseks. Kui temperatuur langeb alla külmumispunkti, tuleb kasutada antifriisiga klaasipesuvedelikku.

P5-1617 S90 V90-Refiling washer fluid

Pesuvedelikku lisatakse sinise korgiga anumasse. Anumat kasutatakse esiklaasi- ja esitulepesuri jaoks*

Märkus

Kui anumas on alles ligikaudu üks liiter (1 kvart) klaasipesuvedelikku, kuvatakse juhiekraanil teade PesuvedelikTase madal Lisage koos sümboliga .

Ettenähtud kvaliteet: Volvo soovitatav pesuvedelik – kaitseks külmumise eest külma ilma korral ja külmumistemperatuuridel.

Oluline

Kasutage Volvo originaalset klaasipesuvedelikku või selle võrdväärset pesuvedelikku, mille soovitatav pH tase jääb vahemikku 6 kuni 8; lahjendage (nt 1:1 neutraalse veega).

Oluline

Külmumistemperatuuri puhul kasutage antifriisi sisaldavat pesuvedelikku, et pump, anum ja voolikud ei külmuks.

Mahutavus:

  • Tulede pesuriga sõidukid: 5,5 liitrit (5,8 kvarti).
  • Tulede pesurita sõidukid: 3,5 liitrit (3,7 kvarti).

Kas sellest oli abi?