Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Esiistme soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 7/9/2020

Esiistme soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Istmeid saab soojendada, et juhil ja kaassõitjatel oleks külma ilma puhul mugavam.

Saate valida, kas istmete automaatne soojendamine lülitub mootori käivitamisel sisse või välja. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse madala välistemperatuuri korral.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Valige Juhi automaatse istmesoojenduse tase ja Kaassõitja automaatse istmesoojenduse tase, et aktiveerida/inaktiveerida juhi ja kõrvalsõitja istmesoojenduse automaatne käivitamine.

Valige Madal, Keskmine või Kõrge, et valida tase pärast funktsiooni aktiveerimist.


Kas sellest oli abi?