Istme ja rooli kliimajuhtseadmed

Soojendusega esiistme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 7/9/2020

Soojendusega esiistme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Istmeid saab soojendada, et juhil ja kaassõitjatel oleks külma ilma puhul mugavam.

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation

Rooli- ja istmenupud kliimareal.

Vajutage keskekraani kliimareal vasak- või parempoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole ventilatsiooniga istmeid või soojendusega rooli, on soojendusega istmete sätted saadaval otse kliimareal.

Vajutage korduvalt soojendusega istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.

Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.

Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.


Kas sellest oli abi?