Võtmevaba lukustamine ja lukust avamine

Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Uuendatud 7/9/2020

Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Auto saab väljastpoolt lukustada ja lukust avada ukse- või pakiruumikäepidemetega, kui autole on lisatud võtmeta lukustamise / lukust avamise funktsioon (Passive Entry)*.

Märkus

Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.

P5-1519- dörrhandtag beröringskänslig yta
Puutetundlik süvend lukustamiseks
Puutetundlik pind lukust avamiseks
16w17 - SPA - S90 - Tailgate pointing out handle

Pakiruumi kaane kummikattega surveplaati kasutatakse ainult lukust avamiseks.

Märkus

Kui kaugjuhtimispult on tööulatuses, siis võib süsteem auto pesemisel aktiveeruda.

Võtmeta lukustamine

Auto lukustamiseks peavad kõik uksed olema suletud. Pakiruumi kaas võib olla avatud, kui lukustate küljeukse käepidemest.

Kui uks on suletud, puudutage märgitud pinda ukse välisel käepidemel või vajutage enne pakiruumi kaane sulgemist pakiruumi kaane allserval olevat lukustusnuppuKehtib elektrilise pakiruumi kaanega autodele..

Esiklaasi näidikul olev lukustuse märgutuli hakkab vilkuma.

Kõigi külgakende ja katuseluugi* samaaegseks sulgemiseks vajutage sõrmega käepideme väliskülje puutetundlikku süvendit, kuni kõik külgaknad ja katuseluuk on suletud.

Lukustamine, kui pakiruumi kaas on lahti

Märkus

Kui auto lukustati siis, kui pakiruumi kaas on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti pakiruumi, kui kaas pannakse kinni ja auto on täiesti lukus.

Kui tuvastatakse, et võti on auto sees, siis pakiruumi kaas ei lukustu selle sulgemisel.

Võtmeta lukust avamine

Haarake ukse käepidemest või vajutage pakiruumi kaane käepideme all olevat kummikattega surveplaati, et auto lukust avada.

Esiklaasinäidikul olev lukustuste märgutuli kustub, mis kinnitab, et auto on lukust avatud – avage uksed ja pakiruumi kaas nagu tavaliselt.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega pakiruumi kaant, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.


Kas sellest oli abi?