Tutvuge oma juhendiga

S90 Twin Engine
2020 Early

Lukustamine ja lukust avamine

17 Tulemused

video

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed ning pakiruumi kaane. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja pakiruumi kaane lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uksed ja pakiruum lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Sundlukustus*

Sundlukustus tähendab, et kõik väljast lukustamisel vabastatakse kõik käepidemed mehaaniliselt, mistõttu on võimatu uksi seestpoolt avada.

Sundlukustuse ajutine* deaktiveerimine

Juhul kui keegi kavatseb autosse jääda, kuid autouksed tuleb väljastpoolt lukustada, siis tuleb sundlukustuse funktsioon ajutiselt inaktiveerida, et lukustamine seest oleks võimalik.

Elektrilise pakiruumi kaane avamine ja sulgemine*

Funktsioon pakiruumi kaane avamiseks ja sulgemiseks nupuvajutusega.

video

Pakiruumi kaane avamine ja sulgemine jalaliigutusega*

Kui teil on asjad käes, siis võite pakiruumi kaane avamiseks või sulgemiseks liigutada jalga tagumise kaitseraua juures.

Lukustamine ja lukustuse avamine auto seest

Uksed ja pakiruumi kaane saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada.

Pakiruumi lukust avamine seestpoolt

Pakiruumi saab avada salongist, vajutades selle armatuurlaual olevat nuppu.

Privaatsuslukk

Pakiruumi kaane ja tagaistme seljatoe saab lukustada privaatsuskaitseluku funktsiooniga, näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms. Funktsioon ei lase pakiruumi kaant avada ja lukustab tagaistme seljatoe püstisesse asendisse.

Privaatlukustuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Privaatlukustus aktiveeritakse keskekraani funktsiooninupuga ja valikulise PIN-koodiga.

Lukustamine ja avamine

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel moel.

Lapseluku aktiveerimine ja deaktiveerimine

Lapselukud takistavad tagauste avamist seestpoolt.

Lukustuse kinnitus

Auto annab lukustamisest ja lukust avamisest teada ohutuledega.

Luku märguannete säte

Keskekraani seadistusmenüüs võite valida, kuidas auto lukustamisest või lukust avamisest märku annab.