Lukustamine ja lukust avamine

Lapseluku aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 1/21/2020

Lapseluku aktiveerimine ja deaktiveerimine

Lapselukud takistavad tagauste avamist seestpoolt.

Lapselukud võivad olla käsitsi kasutatavad või elektrilised*.

Käsitsi kasutatava lapseluku aktiveerimine ja desaktiveerimine

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Lapselukkude korral. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.

Nupu keeramiseks kasutage kaugjuhtimispuldi eemaldatavat võtit.

Uks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
Ukse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapselukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.

Elektrilise* lapseluku aktiveerimine ja desaktiveerimine

Elektrilise lapseluku saab aktiveerida ja inaktiveerida kõigis süüteasendites, v.a 0. Süsteemi saab aktiveerida ja inaktiveerida kuni kahe minuti jooksul pärast auto väljalülitamist eeldusel, et ühtki ust ei avata.

P5-1507 Door switch electric child lock

Nupp süsteemi elektriliseks aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks.

Käivitage auto või valige 0-st erinev süüteasend.

Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.

Juhiekraanile ilmub teade Tagumine lapselukk Aktiveeritud ning nupu märgutuli süttib, kui lukud on aktiivsed.

Kui elektriline lapselukk on aktiivne

  • tagumisi aknaid saab avada ainult juhiukse juhtpaneeli nuppudega
  • ust ei ole võimalik seestpoolt avada.

Lukkude deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.

Juhiekraanile ilmub teade Tagumine lapselukk Deaktiveeritud ning nupu märgutuli kustub, kui lukud on deaktiveeritud.

Kui auto on välja lülitatud, säilitatakse praegune säte – kui lapselukud on auto väljalülitamisel aktiveeritud, on see funktsioon aktiivne ka auto järgmisel käivitamisel.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-15w19 - Childlock ON

Tagumine lapselukk Aktiveeritud

Lapselukud on sisselülitatud.

P5-15w19 - Childlock OFF

Tagumine lapselukk Deaktiveeritud

Lapselukud on välja lülitatud.


Kas sellest oli abi?