Lukustamine ja lukust avamine

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Uuendatud 1/21/2020

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Lahtilukustamine

P5-1507 Unlock with removable keyblade

Tõmmake vasaku külje esiukse käepideKehtib nii parem- kui vasakpoolse rooliga autodele. välja nii, et lukuava ilmub nähtavale.

Sisestage võti lukusilindrisse.

Pöörake 45 kraadi päripäeva, nii et võtme hambad oleks otse tahapoole.

Keerake võtit 45 kraadi tagasi algasendisse. Eemaldage võti lukusüdamikust ja vabastage käepide (käepideme tagaosa on jälle auto vastas).

Tõmmake käepidemest.

Uks avaneb.

Lukustamine töötab samamoodi, kuid võtit tuleb pöörata 45 kraadi vastupäeva, nagu 3. sammus.

Lülitage alarm välja ja käivitage auto*

Märkus

Kui uks võtme abil avatakse ja lahti tehakse, käivitub alarm.

P5-NONH-1717-Backup start place in tunnel console

Tagavaralugemisseade asub topsihoidikus.

Alarmi väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

Asetage kaugjuhtimispult tunnelkonsooli topsihoidiku põhjas olevale tagavaralugemisseadme võtme tähisele.

Seejärel keerake käivitusnuppu ja laske sellest lahti.

Alarmisignaali enam ei kosta ja alarm lülitatakse välja.

Lukustus

Autot saab lukustada ka metallvõtmega nt elektritoite puudumisel või pärast võtme patarei tühjenemist.

Vasaku esiukse saab lukustada metallvõtmega.

Teistel ustel lukusüdamikud puuduvad. Nende asemel on iga ukse lõpuosas lukustuslüliti, mis tuleb võtme abil alla vajutada – sellisel moel lukustuvad/blokeeruvad uksed mehaanilisel teel ja nende avamine väljastpoolt võimalikuks ei osutu.

Uksi saab seestpoolt ikkagi avada.

P5-1507-XC90- Manual locking

Ukse käsitsi lukustamine. Mitte segamini ajada lapselukkudega.

Suunake võtmeosa puldist välja. Sisestage puldivõti luku lähtestamiseks auku ja vajutage see kuni võtme allservani, umbes 12 mm (0,5 tolli) ulatuses sisse.

Ukse saab avada nii väljast kui seestpoolt.
Uks blokeeritakse väljastpoolt avamise vastu. Asendi A taastamiseks tuleb seesmist ukselinki hoida avatud asendis.

Uste lukustust võib avada ka kaugjuhtimispult-võtme lukustuse avamise nupuga või juhiukse kesklukustusnupuga.

Märkus

  • Uksel oleva nupu lähtestus lukustab ainult selle ukse, mitte samaaegselt kõiki uksi.
  • Kui tagauks on käsitsi lukustatud ja käsitsi lülitatavad või elektrilised lapselukud aktiveeritud, ei saa ust avada seest- ega väljastpoolt. Selliselt lukustatud tagaust saab avada ainult kaugjuhtimispult-võtme või kesklukustusnupuga.

Kas sellest oli abi?