Raadio

Raadio sisselülitamine

Uuendatud 1/21/2020

Raadio sisselülitamine

Raadio saab lülitada sisse keskekraani rakenduste kuval.

Avage rakenduse vaates vastav sagedusriba (nt FM).

P5-1717-Application pane

Valige raadiojaam.


Kas sellest oli abi?