Media player

Android Auto* seadistused

Uuendatud 7/23/2018

Seadistused telefonil, mis ühendatakse süsteemiga Android Auto esimest korda.

Automaatne käivitus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideAndroid Auto ja valige seadistus:

  • Märgistage lahter - Android Auto käivitub USB kaabli ühendamisel automaatselt.
  • Eemaldage lahtri märgistus - Android Auto ei käivitu USB kaabli ühendamisel automaatselt.

Loendisse saab salvestada maksimaalselt 20 Android seadet. Kui loend on täis, kustutatakse uue seadme lisamisel loendist kõige vanem seade.

Seadmete loendi täielikuks kustutamiseks on vaja teha tehaseseadmete taastamine, vt peatükki "Seadete vaate seadete lähtestamine".

Süsteemi helitugevus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage HeliSüsteemi helitugevused ja määrake järgnevaid seadistusi:

  • Hääljuhtimine
  • Navigatsioon
  • Helina toon

Kas sellest oli abi?