Media player

Meediumi taasesitus

Uuendatud 7/23/2018

Meediapleierit juhitakse keskekraanilt. Erinevaid funktsioone on võimalik juhtida ka rooliratta parema klahvistiku abil või hääljuhtimisega.

Meediumipleier juhib ka raadiot, mida kirjeldatakse eraldi jaotises.

Meediumiallika käivitamine

P5–1546–App pane-Media apps

CD*

Sisestage CD.

Avage rakendusevaates rakendus CD.

Valige, mida esitada.

Esitamine algab.

USB-mälu

Ühendage USB-mälu.

Avage rakendusevaates rakendus USB.

Valige, mida esitada.

Esitamine algab.

Mp3-pleier ja iPod®

Märkus

Taasesituse käivitamiseks seadmest iPod kasutage rakendust iPod (mitte USB).

Kui heliallikaks on iPod, sarnanevad auto meelelahutusseadme menüüd iPod-mängija menüüstruktuurile.

Ühendage meediumiallikas.

Alustage ühendatud meediumiallikas taasesitust.

Avage rakendusevaates rakendus (iPod, USB, AUX).

Esitamine algab.

Bluetoothi kaudu ühendatud seade

Aktiveerige meediumiallikas Bluetooth.

Ühendage meediumiallikas.

Alustage ühendatud meediumiallikas taasesitust.

Avage rakendusevaates rakendus Bluetooth.

Esitamine algab.

Interneti-meedium

Autoga ühendamine.

Avage rakendusevaates rakendus.

Esitamine algab.

Video

Ühendage meediumiallikas.

Avage rakendusevaates rakendus USB.

Taasesituseks vajutage soovitud üksuse pealkirja.

Esitamine algab.

Apple CarPlay

Apple CarPlay kirjeldus on eraldi peatükis.

Meediumi juhtimine ja vahetamine

P5–1507–Voice control symbol

Meediumimängijat saab juhtida häälkäskude, rooliklahvistiku või keskekraaniga.

P5–1507–Media-Play

Helitugevus – helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks keerake keskekraani all olevat juhtnuppu või kasutage rooli parempoolsel klahvistikul nuppu .

Esitus/paus – vajutage esitatava loo kujutist või keskekraani all olevat nuppu või rooli parempoolsel klahvistikul .

Pala/loo muutmine – puudutage keskekraanil soovitud lugu või vajutage keskekraani all või rooli parempoolsel klahvistikul .

Kiiresti edasikerimine/ajas liikumine – vajutage keskekraanil näidatavat ajatelge ja lohistage seda küljele või hoidke all keskekraani all või parempoolsel rooliklahvistikul olevat klahvi

Meediumi vahetamine – valige rakenduses Viimased allikad ja puudutage rakenduse vaates soovitus rakendust või valige see rooli parempoolse klahvistikugamenüü kaudu .

Teek – teegist taasesitamiseks vajutage seda nuppu.

Juhuesit – juhuesituseks vajutage seda nuppu.

Sarnane – vajutage seda nuppu, et teenuse Gracenote abil otsida USB-seadmest sarnast muusikat ja luua esitusloend. Esitusloendis võib olla kuni 50 lugu.

Vaheta seadet – kui ühendatud on mitu USB-seadet, siis nende lülitamiseks vajutage seda nuppu.

Video sätted

Kui videopleier on täisekraanirežiimis või avate ülavaate ja valite SeadedVideo, siis saate muuta järgmist: Esmane heli vaikekeel, Subtiitrid ja Esmane subtiitri vaikekeel.

DivX®-video taasesitamine

Ostetud DivX nõudevideote ja -filmide taasesitamiseks tuleb see DivX Certified® -sertifikaadiga seade registreerida.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage VideoDivX® VOD ning hankige registreerimiskood.

Lisateabe saamiseks ja registreerimise lõpuleviimiseks avage veebiaadress vod.divx.com.


Kas sellest oli abi?