Media player

Meediumide helisätted

Uuendatud 7/23/2018

Helisätete isikupärastamine meediumi taasesituseks.

P5-1546-SoundExperience

Audio režiim, mis taasloob Gothenburgi kontserdisaali akustika.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Heli ja valige seadistused.

  • Helielamus * – heli kohandamise lisasätted, nt taasesitus kontserdisaali efektiga. Helisätted asendavad tehtud muudatused.
  • Tämber – personaalsed bassi, kõrgete helide, ekvalaiseri jne seadistused.
  • Balanss – parem-/vasakpoolsete kõlarite tasakaal ja eesmiste/tagumiste kõlarite tasakaal.

Meediumi helitase

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage HeliSüsteemi helitugevused:

  • AUX – kui väline heliallikas (nt MP3-mängija või iPod) on AUX-sisendiga ühendatud, võib ühendatud heliallika helitugevus seadme sisemisest allikast (nt raadio) erinev olla. Selle vältimiseks reguleerige sisendi sisendheli tugevust. Kui välise heliallika helitugevus on liiga suur või väike, võib helikvaliteet halveneda.
  • Kiiruse ja helitugevuse kompensatsioon – helisüsteem kompenseerib salongis olevaid segavaid helisid, suurendades helitugevust koos auto kiiruse kasvamisega. Kompenseerimise taset on võimalik eraldi määrata.

Kas sellest oli abi?