Media player

Meediumide otsing

Uuendatud 7/23/2018

Otsida saab esitaja, helilooja, pala (pealkirjad), albumi, video, audioraamatu, esitusloendi ja, kui auto on võrku ühendatud, netisaadete (digitaalmeediumid Interneti kaudu) järgi.

P5–1507–Media-search

Vajutage .

Avaneb klahvistikuga otsingukuva.

Otsinguks sisestage märgusõnad.

Vajutage Otsi.

Otsitakse ühendatud seadmeid ning tulemused esitatakse kategooriate kaupa.

Iga kategooria eraldi nägemiseks tõmmake näpuga ekraanil küljele.


Kas sellest oli abi?