Media player

Rakenduse Apple CarPlay* kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Rakenduse Apple CarPlay kasutamiseks tuleb telefonis aktiveerida Siri hääljuhtimine.

Video thumbnail

iPhone'i ühendamine teenusega Apple CarPlay

Märkus

Rakendust Apple CarPlay saab kasutada ainult siis, kui Bluetooth on välja lülitatud. Autoga Bluetooth-i vahendusel ühendatud telefoni või meediumimängijat saab seega kasutada ainult siis, kui CarPlay on aktiivne. Auto rakenduste Internetti ühendamiseks on vajalik alternatiivne Interneti-allikas. Kasutage Wi-Fi-ühendust või autosse sisse ehitatud modemit*.

Ühendage iPhone USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.

Lugege teavitust ning vajutage OK.

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.

Avatakse alamvaade koos Apple CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Käivitamine Apple CarPlay

Apple CarPlay käivitatakse pärast iPhone'i ühendamist.

Ühendage iPhone USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.

Kui automaatne käivitus on valitud, avatakse Apple CarPlay koos alakuva ning ühilduvate rakendustega.

Kui teenuse Apple CarPlay alamvaadet ei avata, puudutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Avatakse alamvaade koos Apple CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.

Vajutage soovitud rakendusel.

Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab Apple CarPlay taustal edasi. Selleks, et Apple CarPlay-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas Apple CarPlay ikoonile.

Apple CarPlay ja iPod ühenduste vahetamine

Apple CarPlay pealt iPod-i peale

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideApple CarPlay.

Eemaldage Apple seadme USB kaudu ühendamisel Apple CarPlay automaatse käivituse märgistus.

Ühendage lahti ning ühendage Apple seade USB sisendisse.

Avage rakendusevaates rakendus iPod.

iPod pealt Apple CarPlay-i peale

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.

Lugege teavitust ning vajutage OK.

Ühendage lahti ning ühendage Apple seade USB sisendisse.

Avatakse alamvaade koos Apple CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.


Kas sellest oli abi?