Raadio

Raadio sätted

Uuendatud 7/23/2018

Raadio eri lainepikkuste sätted.

Liiklusteadete esitamise saab ajutiselt katkestada, kui puudutate rooli parempoolsel klahvistikul või keskekraanil valikut Tühista.

Lohistage ülavaade alla, valige SeadedMeedium ja soovitud lainepikkus. Funktsioonide aktiveerimine/deaktiveerimine.

AM/FM

 • Kuva raadiotekst – kuvab teavet saate sisu, esitajate jne kohta.
 • Kinnista programmi teenuse nimi – märkige programmiteenuse nime pidevalt sirvimise peatamiseks. Jääb 20 sekundiks paigale.
 • Uudised – katkestab meediumi taasesituse ja edastab uudiseid. Uudiste lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
 • Liiklusteade – katkestab meediumi taasesituse ja edastab liiklusteavet (ummikud jne). Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
 • Kohalikud katkestused – katkestab meediumi taasesituse ja edastab liiklusteavet. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust. Funktsioon Kohalikud katkestused on funktsiooni Liiklusteade geograafiliselt piiratud versioon. Samal ajal tuleb aktiveerida funktsioon Liiklusteade.
 • Alarm – katkestab meediumi taasesituse ning teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.

DAB

 • Sordi teenuseid - valik, mille alusel kanaleid sorteeritakse. Kas tähestiku järjekorras või teenuse numbri alusel.
 • DAB-DAB link – käivitab DAB-linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, siis otsitakse teisest rühmast automaatselt uus.
 • DAB-FM link – käivitab DAB - ja FM-jaamade linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, otsitakse automaataselt alternatiivne sagedusala.
 • Valige teadete tüübid – valige teadete tüübid, mida DAB esitamise ajal vastu võetakse. Valitud teated katkestavad meediumi esitamise teate kuvamiseks. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Alarm – katkestab meediumi taasesituse ning teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Liikluse välkteade – kuvab teavet liiklushäirete kohta
Uudiste välkteade – võtab vastu uudiseid.
Transpordi kiirteade – kuvab teavet ühistranspordi, nt praamide ja rongide sõiduplaanide kohta.
Hoiatus/Teenused – kuvab teavet madalama tähtsusega juhtumite kohta, nt elektrikatkestused.
 • Kuva raadiotekst – märkige raadioteksti või valitud tekstitüübi, nt esitaja kuvamiseks.
 • Kuva programmiga seotud pildid – valige, kas uudiste saadete näidatakse ekraanil.

Kas sellest oli abi?