Raadio

Raadiojaamade vahetamine ja otsimine

Uuendatud 7/23/2018

Raadio loob automaatselt loendi tugeva signaali jaamadest.

Raadio käivitamine

P5–1519–App pane-radio apps (AM, FM, DAB, Radio favorites)

Avage rakenduse vaates rakendus (nt FM).

Valige raadiojaam.

Loendi vahetamine sagedusriba sees

P5–1519–Radio-library-stations

Vajutage Teek.

Valige taasesitamine: Jaamad, Lemmikud, Žanrid või RühmadAinult digitaalraadio (DAB)..

Puudutage loendis soovitud raadiojaama.

Lemmikud – esitab ainult valitud lemmikanaleid, vt jaotist "Lemmikud".

Žanrid – esitab vaid valitud žanri/sisutüüpiga kanaleid, nt popp- või klassikaline muusika.

Raadiojaamade vahetaminevalitud loendis

Valige keskekraani all või rooli parempoolselt klahvistikul < >.

Märge liigub loendis ühe koha võrra üles või alla.

Raadiojaamasid saab vahetada ka keskekraanil.

Eelistused

Kui lemmik salvestatakse loendist, otsib raadio automaatselt parimat sagedusala. Kui aga lemmik salvestatakse käsitsi jaamaotsinguga, ei lülitu raadio automaatselt paremale sagedusalale.

Sagedusala lemmikute valimiseks vt jaotist "Loendite vahetamine sagedusriba sees". Kõigi lemmikute seast valimiseks vt jaotist "Raadio lemmikud".

Puudutage valikut , et lisada jaam või eemaldada see sagedusribalt ja lemmikutest.

Raadio lemmikkanalid

P5–1507–App-Radio favorites

Raadio lemmikkanalite all on näha kõigilt sagedusaladelt salvestatud lemmikud.

Avage rakendusevaates rakendus Raadiolemmikud.

Kuulamiseks puudutage soovitud jaama loendis.

Lemmiku eemaldamisel eemaldatakse see ka sagedusriba lemmikute seast.

Raadio lainepikkuse muutmine

P5–1519–Radio-Change band

Puudutage rakendusevaates rakendust (nt FM) või avage rakendusemenüü rooli parempoolse klahvistiku abil ja valige see sealt.

Raadiojaamade otsing

P5–1519–Radio-library-search

Otsitavad parameetrid olenevad valitud sagedusribast.

  • AM – raadiojaam ja sagedusriba.
  • FM – raadiojaam, žanr ja sagedusriba.
  • DAB – ansamblid ja jaamad.

Vajutage Teek.

Vajutage .

Avaneb klahvistikuga otsingukuva.

Otsinguks sisestage märgusõnad.

Otsimine toimub iga tähemärgi sisestamisel ning tulemusi näidatakse kategooria järgi.

Jaama otsing käsitsi

P5–1519–Radio-manual tuning

Kui valite jaama käsitsi otsingu, ei muutu halva vastuvõtusignaali korral raadiosagedusala enam automaatselt.

Valige Käsitsi häälestus ning liigutage juhtnupp või üksus < > soovitud sagedusele.


Kas sellest oli abi?