Auto hooldamine

Eksterjööri puhastamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduk tuleb pesta kohe, kui see on saanud mustaks. See tähendab, et autot on lihtsam puhastada, kuna mustus ei jää nii kõvasti kinni. Samuti vähendab see kriimustuste ohtu ja hoiab auto värskena. Pese autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage autošampooni.

Käsipesu

  • Peatuge ja kontrollige rehve niipea kui võimalik. Lindude väljaheited sisaldavad kemikaale, mis kahjustavad ja muudavad autovärvi väga kiiresti. Kasutage näiteks pehmet paberit või rohkes vees immutatud svammi. Värvierinevuste kõrvaldamiseks soovitame pöörduda Volvo volitatud teenindusse.
  • Loputage autot altpoolt voolikuga.
  • Auto pesemise käigus kraapimise vältimiseks loputage kogu autot seni, kuni kogu lahtine mustus on eemaldatud. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.
  • Vajadusel kasutage väga määrdunud pindadel külma rasvatustamisainet. Tähelepanu! Sellisel juhul ei tohi pinnad olla päikese käes kuumenenud.
  • Pese käsna, autošampooni ja rohke leige veega.
  • Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse või autošampooniga.
  • Kuivata auto puhta pehme seemisnaha või veekaabitsaga. Vältides veepiiskade kuivamist tugevas päikesevalguses, vähendate riski, et vajate kuivamisjälgede välja poleerimist.

Hoiatus

Lase mootorit puhastada alati töökojas. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

Oluline

Määrdunud esilaternate funktsioon võib olla kahjustatud. Puhastage neid regulaarselt, näiteks tankimise ajal.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid, vaid kasutage selle asemel vett ja mittekriimustavat käsna.

Märkus

Välisvalgustusel, nt esituledel ja tagatuledel võib aeg-ajalt tekkida klaasisisene kondensaat. See on normaalne, kogu välisvalgustus talub seda. Kondensaat aurustub tule seest, kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.

Automaatpesu

Automaatpesu on lihtne ja kiire viis auto pesemiseks, kuid automaatpesu abil ei pääse kõikjale. Hea tulemuse saavutamiseks on soovitatav autot pesta käsitsi või kasutada käsitsipesu automaatpesule lisaks.

Märkus

Esimestel kuudel võib autot pesta ainult käsitsi. Põhjus on selles, et täiesti uue auto värvkate on õrnem.

Oluline

Enne kui sõidate automaatpesulasse, lülitage välja funktsioonid Automaatpidurdamine seisu ajal (Auto Hold) ning Seisupiduri automaatne rakendamine. Kui need funktsioonid ei ole välja lülitatud, siis pidurisüsteem ummistub ja auto ei saa liikuda.

Autopesulates, kus auto liigub läbi pesula, kehtivad järgmised juhised.

Sõitke automaatpesulasse.

Lülitage tunnelkonsoolis asuva lüliti abil välja funktsioon Automaatpidurdamine seisu ajal (Auto Hold).

Lülitage keskekraanil välja seisupiduri automaatse rakendamise funktsioon.

Viige käigukang asendisse N.

Lülitage mootor välja: keerake tunnelkonsoolis olev käivitusnupp asendisse STOP. Hoidke nuppu asendis STOP vähemalt 4 sekundit.

Auto on automaatpesuks valmis.

Oluline

Kui ülalnimetud toimingut ei tehtud, lülitub süsteem automaatselt režiimi P. Rattad on režiimis P lukustatud. Automaatpesulas ei tohi rattad lukustatud olla.

Survepesu

Survepesu teostamisel kasutage pühkivaid liigutusi ja veenduge, et düüs ei oleks auto pinnale lähemal kui 30 cm. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.

Pidurite kontrollimine

Vihmas või lörtsis pikki vahemaid sõites vajutage aeg-ajalt piduripedaali. Hõõrdumisel tekkiv soojus soojendab piduri hõõrdkatet ja kuivatab seda. Tehke samamoodi, kui käivitate autot väga märja või külma ilmaga.

Hoiatus

Testige alati pidureid, sealhulgas seisupidurit pärast auto pesemist kontrollimaks, et niiskus ja korrosioon ei ole rikkunud piduri hõõrdkatteid ega halvendanud pidurite toimimist.

Klaasipuhastid

Asfalt, tolm ja soolajäägid klaasipuhastitel, samuti tuuleklaasil olevad putukad, jää jne lühendavad klaasipuhastite kasutusiga.

Puhastamisel seadke klaasipuhastid hooldusasendisse.

Märkus

Pühi klaasipuhasteid ja tuuleklaasi regulaarselt leige seebilahuse või autošampooniga. Ära kunagi kasuta tugevaid lahusteid.

Välised plast-, kummi- ja viimistluskomponendid

Värviliste plastosade ning kummi- ja viimistluskomponentide, näiteks läikivate liistude puhastamiseks ja hooldamiseks on soovitav kasutada Volvo edasimüüjate juures saadaolevat spetsiaalset puhastusvahendit. Sellist puhastusvahendit kasutades tuleb täpselt järgida kasutusjuhendit.

Külgakende ümber olevad raamid, auto katusel olevad põikpuud ja akende ukseraamid* on valmistatud anodeeritud alumiiniumist. Värvimuudatuste vältimiseks tohib neid pesta vaid puhastusainega, mille pH väärtus jääb vahemikku 3,5 ja 11,5.

P5-1646-S90_anodised aluminum sidewindow frames

Komponendid, mida tuleb pesta pesuvahendiga, mille pH väärtus jääb vahemikku 3,5 ja 11,5.

Oluline

Vältige plast- ja kummiosade vahatamist ja poleerimist.

Plast- ja kummiosade puhastamisel rasvaeemaldusvahendiga hõõruge neid ainult kerge survega, kui see on vajalik. Kasutage pehmet pesukäsna.

Läikivate iluliistude poleerimisel võib läikiv pealispind kuluda või vigastusi saada.

Abrasiivseid poleerimisvahendeid ei tohi kasutada.

Oluline

Ärge kasutage puhastusaineid, mille pH väärtus on alla 3,5 või üle 11,5 pH. Need võivad anodeeritud alumiiniumosi, nagu katusepakiraami ning külgakende ümbrust tuhmistada.

Ärge kasutada anodeeritud alumiiniumosadel poleerimisaineid, vastasel juhul võivad need osad tuhmistuda ja pinnatöötluse hävineda.

Veljed

Kasutage ainult Volvo soovitatud veljepuhastusvahendit.

Tugevad veljepuhastusvahendid võivad pinda kahjustada ja tekitada kroomitud alumiiniumvelgedel plekke.


Kas sellest oli abi?