Hooldus ja teenindus

Kapoti avamine ja sulgemine

Uuendatud 7/23/2018

Kapotti on võimalik avada salongis oleva hoova ning kapoti all oleva hoova abil.

Ava kapott

P5-1507 Opening hood
Tõmmake pedaalide juures asuvast hoovast, mis vabastab kapoti selle täielikult lukustatud asendist.
P5-1617-S90/V90 Opening hood with outer handle
Kapoti lukustustest vabastamiseks pöörake kapoti all olevat hooba vastupäeva ja tõstke kapott üles.

Hoiatus - kapott pole kinni

P5-1507 Symbol General red

Kui kapott on avatud, kuvatakse juhiekraanil hoiatussümbol ning kõlab hoiatussignaal. Hoiatussignaal kordub, kui auto hakkab veerema.

Rohkem teavet kuva kohta leiate rubriigist "Uste ja turvavööde meeldetuletus".

Märkus

Kui mootoriruumi kaas on nõuetekohaselt suletud, kuid sellele vaatamata ohusümbol põleb või kostab hoiatussignaal, siis võtke ühendust volitatud Volvo teenindusega.

Sulgege kapott

Tõmmake kapotti alla, kuni see hakkab oma raskuse all kukkuma.

Kui kapott peatub lukusti vastas, vajutage kapott täieliku sulgemiseni alla.

Hoiatus

Muljumisoht! Veenduge mootoriruumi kaane sulgemisel, et keegi ei viibiks kaane sulgemisalas. Vastasel juhul on inimvigastuste oht.

Hoiatus

Veenduge mootoriruumi kaane sulgemisel, et see lukustub õigesti. Mootoriruumi sulgumine peab olema mõlemalt poolt kuuldav.

P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open
P5-1617-S90/V90 Hood, closed

Kapott on täielikult suletud.

Hoiatus

Ärge mitte kunagi sõitke, kui mootoriruumi kaas on avatud.

Kui sõidu ajal ilmneb, et mootoriruumi kaas ei ole õigesti suletud, siis peatuge kohe ja sulgege kaas.


Kas sellest oli abi?