Mootoriruum

Mootoriõli

Uuendatud 7/23/2018

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli.

P5-1617-S90/V90 Oil decal EU/OS

Volvo soovitab:

P5-1507-Castrol edge professional

Oluline

Mootori hooldusvälba nõuete täitmiseks on tehases mootorisse valatud spetsiaalselt kohandatud sünteetiline õli. Õli on hoolikalt valitud, arvestades vajalikku tööaega, käivitumisomadusi, kütusekulu ja keskkonnamõju.

Soovitatavate hooldusvälpade rakendamiseks on oluline, et kasutatakse tunnustatud mootoriõli. Kasutage ettenähtud mootoriõli nii õli lisamisel kui vahetamisel. Vastasel korral võib väheneda mootori tööaeg, halveneda käivitamisomadused ning suureneda kütusekulu ja mõju keskkonnale.

Kui ettenähtud marki ja viskoossusega õli ei kasutata, võivad mootoriosad kahjustuda. Volvo Car Corporation ütleb lahti kogu vastutusest mis tahes sellise kahjustuse eest.

Volvo soovitab lasta õli vahetada volitatud Volvo teeninduses.

Volvo kasutab madala/kõrge õlitaseme või madala õlirõhu korral hoiatamiseks erinevaid süsteeme. Teatud tüüpi mootoritel on õlirõhu andur ning sel juhul kasutatakse juhi ekraanil madala õlirõhu ohusümbolit . Teised versioonid on varustatud õlitaseme anduriga ning juhti teavitatakse näidikupaneelil asuva ohusümboliga ja tekstide kuvamisega. Teatavad versioonid on varustatud mõlema süsteemiga. Täpsema info saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

Vahetage mootoriõli ja õlifiltrit vastavalt Teenindus- ja garantiiraamatus toodud vahetusintervallidele.

Ettenähtust kõrgema kvaliteediga õli kasutamine on lubatud. Sõitmiseks rasketes tingimustes soovitab Volvo kasutada näidatust kõrgema kvaliteediklassiga õli.


Kas sellest oli abi?