Side, kui auto on võrgus

Puuduv või halb ühendus

Uuendatud 7/23/2018

Võrku mõjutavad tegurid.

Vahetatav andmemaht oleneb autos kasutatavast teenusest või rakendusest. Näiteks heli voogesitus võib vajada üsna suuri andmemahte, mis nõuab kvaliteetset ühendust ja tugevat signaali.

Mobiiltelefonist autosse

Ühenduse kiirus võib erineda olenevalt mobiiltelefoni asukohast autos. Signaali tugevdamiseks asetage mobiiltelefon keskekraanile lähemale. Veenduge, et nende vahel ei ole häireid tekitavaid seadmeid.

Mobiiltelefonist võrku

Ühenduskiirus mobiilvõrgus oleneb mobiililevi tugevusest auto asukohas. Häired võivad ilmneda näiteks tunnelites, mägede vahel, sügavates orgudes ja siseruumides. Kiirus oleneb ka võrguoperaatoriga sõlmitud lepingust.

Märkus

Kui esineb andmesideprobleeme, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Telefoni taaskäivitamine

Kui esineb ühenduseprobleem, võib abi olla telefoni taaskäivitamisest.


Kas sellest oli abi?