City Safety

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

Uuendatud 7/23/2018

City Safety on alati aktiveeritud, kuid funktsiooni hoiatuskaugust on võimalik muuta.

Märkus

Funktsiooni City Safety ei saa blokeerida. See aktiveeritakse mootori/elektrilise kasutuse käivitamisel automaatselt ning jääb tööle seniks, kuni mootor või elektriline kasutus välja lülitatakse.

Hoiatuskaugusega määratakse ära, millise kauguse pealt käivitatakse visuaalsed, helilised ja tagasiside hoiatused.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarIntelliSafe.

Soovitud kaugust saate määrata City Safety menüüst Hiljem, Normaalne või Varem valikuga.

Kui säte Varem kutsub esile liiga palju hoiatusi, mis võib mõjuda teatud olukorras segavalt, kasutage hoiatuskaugust Normaalne või Hiljem.

Juhul kui hoiatused tunduvad liiga sagedased või häirivad, võib hoiatuskaugust vähendada. Selle tulemusena antakse hoiatusi hiljem ning seega väheneb hoiatuste koguarv.

Hiljem hoiatusdistantsi tuleks kasutada ainult äärmistel juhtudel, nt dünaamilise sõidu korral.

Märkus

City Safety hoiatab juhti kokkupõrkeohu korral, kuid funktsioon ei lühenda juhi reaktsiooniaega.

Kui hoiatuskauguseks on määratud Varem, antakse hoiatus varem. See võib tähendada, et hoiatused kuvatakse tihemini kui hoiatuskauguse Normaalne korral.

Märkus

Isegi kui pikivahe hoiatuse kauguseks on määratud Varem, võib hoiatus teatud juhtudel hilineda, nt kui kiirused on väga erinevad või kui eessõitev auto järsult pidurdab.

Märkus

Funktsiooni Rear Collision Warning hoiatus koos suunatuledega on deaktiveeritud, kui kokkupõrke hoiatussüsteemi hoiatuse kaugus funktsioonis City Safety on määratud madalaimale tasemele „Hiljem”.

Turvavöö eelpingutus- ja pidurdusfunktsioonid on siiski endiselt aktiivsed.

Hoiatus

Ükski automaatsüsteem ei suuda garanteerida 100 % täpset talitlust igas olukorras. Seetõttu ärge testige rakendust City Safety inimeste, loomade või sõidukite suunas sõites - see võib põhjustada tõsist kahju ja vigastusi ning olla eluohtlik.


Kas sellest oli abi?