Cross Traffic Alert (Oht küljelt)

Cross Traffic Alert*

Uuendatud 7/23/2018

Cross Traffic Alert (CTA) on juhiabisüsteem, mis hoiatab juhti tagurdamisel ristuva liikluse eest. CTA täiendab funktsiooni Blind Spot Information (BLIS).

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

CTA tööprintsiip.

CTA täiendab BLIS -funktsiooni, sest näeb tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid, näiteks parkimiskohalt välja tagurdades.

CTA on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

CTA on aktiivne vaid juhul, kui auto on tagurpidi veeremises või kui valitud on tagurpidikäik.

Juhul kui CTA tajub, et midagi on külje pealt lähenemas, siis antakse sellest märku järgmisel viisil.

  • helisignaal - heli kostub kas vasak- või parempoolsest kõlarist (olenevalt objekti lähenemise küljest).
  • kuvaekraanile ilmub helendav PAS-graafika ikoon.
  • Parkimise abi kaamera pealtvaatesse ilmub ikoon.
P5-1646-CrossTrafficAlert Screen symbol

Ekraanile ilmub helendav PAS-graafikaga CTA ikoon.

Hoiatus

CTA on üksnes täiendav abiseade ega tarvitse kõikides olukordades funktsionaalne olla.

CTA ei asenda ohutuid sõiduvõtteid ega vabasta liikluses toimuva jälgimise vajadusest tahavaate- ja küljepeeglite abil.

CTA ei vabasta sõiduki juhti kohustustest ega tähenda, et sõiduki juht võiks lasta tähelepanul hajuda – tagurdamine ohutul moel on alati sõiduki juhti vastutusel.


Kas sellest oli abi?