Cross Traffic Alert (Oht küljelt)

Rakenduste Blind Spot Information* ja Cross Traffic Alert* teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendusi Blind Spot Information (BLIS) ja Cross Traffic Alert (CTA) puudutavad teated.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Pimeala andur

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Pimeala süst. väljas

Ühendati haagis

Kuna auto elektrisüsteemi ühendati haagis, on BLIS ja CTA välja lülitatud.


Kas sellest oli abi?