Juhi abistamine

Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Uuendatud 7/23/2018

Kiirustundlik roolivõim muudab rooli käigu kiiruse tõustes jäigemaks, mis võimaldab sõiduki juhile parema juhtimistunnetuse.

Maanteel tundub rool jäigem. Rool reageerib kergelt ning ei eelda parkimisel ja madalal kiirusel sõitmisel pingutamist.

Märkus

Teatud olukordades võib roolivõimendi ülekuumeneda, siis tuleb seda mõnda aega jahutada – selle aja vältel töötab roolivõimendi väiksema võimsusega ja rooli keeramine võib pisut raskem olla.

Kui roolivõimendi võimsus väheneb, kuvatakse juhi ekraanil ka vastav teave.

Roolimisjõu muutmine*

Roolimisjõu valimiseks avage jaotis "Sõidurežiimid" ja vaadake pealkirja "Valitavad sõidurežiimid" alt režiimi INDIVIDUAL kirjeldust.

Mudelitel, millel puudub suvand INDIVIDUAL, valitakse roolimisjõud keskekraani ülavaate ja järgmise menüütee kaudu:

Seaded My Car Sõidurežiimid Roolimisjõud

Roolimisjõudu ei saa kurvi läbimisel valida.


Kas sellest oli abi?