Juhi valvsuse kontrolli süsteem

Aktiveerimine/desaktiveerimine Driver Alert Control

Uuendatud 7/23/2018

Driver Alert Control (DAC) funktsiooni saab aktiveerida/deaktiveerida.

Aktiveerimine/desaktiveerimine Driver Alert Control

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

DAC-funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Tähelepanu hoiatus.

Hoiatus

Driver Alert Control ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse eest.

Hoiatuse puhul puhkekoha juhendi kuva aktiveerimine/deaktiveerimine

Juhil on võimalik valida, kas puhkekoha juhendamine aktiveeritakse või mitte. Juhendamise aktiveerimisel kuvatakse DAC hoiatusteate puhul ka juhend sobivasse puhkekohta.

Puudutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

Puhkekohta juhendamise aktiveerimiseks või välja lülitamiseks valige Puhkepeatuse juhised.


Kas sellest oli abi?