Kiirusehoidik

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku* vahel

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACC) saab juht lülitada püsikiirusehoidja (CC) ja ACC vahel.

Sümbol juhiekraanil näitab, milline püsikiirushoidja on aktiivne.

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

Kiirusehoidik

Kohanduv kiirusehoidik

Funktsioonilt ACC funktsioonile CC lülitumine

Kuidas lülituda kohanduvalt kiirusehoidjalt (ACC) püsikiirusehoidjale (CC).

Määrake kohanduv kiirusehoidik ooterežiimis roolinupuga .

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik – nupu indikaator muutub hallist roheliseks.

Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub ACC-lt CC-le. Kohanduv kiirusehoidja (ACC) lülitatakse välja ning püsikiirusehoidja (CC) lülitatakse ooterežiimi.

Vajuta rooli nuppu .

Kiirushoidik käivitub ja salvestab praeguse kiiruse.

Hoiatus

Pärast ACC-lt CC-le lülitumist auto enam eelmääratud ajavahemikku ei säilita, vaid järgib ainult seatud kiirust.

Kui CC on mootori väljalülitamisel aktiivne, aktiveeritakse mootori järjekordsel käivitamisel ACC.

Funktsioonilt CC funktsioonile ACC lülitumine

Kiirusehoidikult (CC) kohanduvale kiirushoidikule (ACC) lülitumiseks toimige järgmiselt.

Määrake kiirusehoidik ooterežiimis roolinupuga .

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik – nupu indikaator muutub rohelisest halliks.

Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub CC-lt ACC-le. Kohanduv kiirusehoidja lülitatakse ooterežiimi.

Vajuta rooli nuppu .

Kohanduv kiirushoidik käivitub ning salvestab praeguse kiiruse koos ajavahemikuga eessõitva sõidukini.


Kas sellest oli abi?