Kiirusepiiraja

Automaatne kiiruspiiraja*

Uuendatud 7/23/2018

Automaatse kiiruspiiraja (Automatic Speed Limiter - ASL) funktsioon aitab juhil kohandada maksimaalselt liikumiskiirust vastavalt liiklusmärkidele.

Kiiruspiiraja funktsiooni (Speed LimiterSL) saab lülitada ümber automaatsele kiiruspiirajale.

Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabeRoad Sign InformationRSI funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.

Hoiatus

Automaatne kiiruspiiraja on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral. Vastutus ohutu pikivahe ja kiiruse eest lasub alati juhil, ka siis, kui automaatne kiiruspiiraja on kasutusel.

Isegi siis, kui juht näeb kiiruspiiranguga liiklusmärki selgelt, võib liiklusmärgi teabe esitatav kiirus olla vale – sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja valima õige kiiruse.

Vt ka jaotist "Liiklusmärgi teabe piirangud".

Kas SL või ASL on aktiivne?

Sümbol juhiekraanil näitab, milline kiiruspiiraja on aktiivne.

Tähis

SL

ASL

P5-15w07-Speed Limit adapt symbol

VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Liiklusmärgi sümbol

Vaadake järgmisest jaotisest "ASL sümbol" sümboli värvi tähendust.

pärast piirangut "70": ASL on aktiivne.

ASL sümbol

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värv

Tähendus

Rohekaskollane

ASL on aktiivne

Hall

ASL on lülitatud ooterežiimi

Kollane/oranž

ASL on ajutiselt ooterežiimisNäiteks nurjus liiklusmärgi skannimine.

Funktsiooni ASL piirangud

Automaatne kiiruspiiramine kasutab RSIRoad Sign InformationRSI-funktsiooni teavet, mitte teel möödutud liiklusmärkidel kuvatud teavet.

Kui RSIRoad Sign InformationRSI ei suuda kiirusteavet tõlgendada ja seda ASL jaoks esitada, lülitub ASL ooterežiimi ja sisse lülitatakse režiim SL. Sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja liikumiskiirust pidurdama.

ASL aktiveeritakse uuesti, kui RSIRoad Sign InformationRSI funktsioon suudab jälle teavet tõlgendada ja seda funktsiooni ASL jaoks esitada.

Vt ka jaotist "Liiklusmärgi teabe piirangud".


Kas sellest oli abi?