Kiirusepiiraja

Automaatse kiirusepiiraja lubatud kõrvalekalde muutmine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirusepiiraja funktsiooni (Automatic Speed Limiter - ASL) kasutamisel saab määrata erinevad kõrvalekalde astmed.

Kehtivat kiiruspiirangut saab suurendada/vähendada. Kui auto järgib näiteks kiiruspiirangut 70 km/h (43 miili tunnis), saab juht määrata liikumiskiiruseks nt 75 km/h (47 miili tunnis).

P5-1546-ASL rattknappar

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vajutage roolirattal nuppu (1) kuni näit 70 km/h (43 miili tunnis) spidomeetri keskel (4) muutub näiduks 75 km/h (47 miili tunnis).

Seejärel kasutab auto valitud tolerantsi 5 km/h (4 miili tunnis), kui tuvastatakse 70 km/h (43 miili tunnis) liiklusmärke.

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

Kui liiklusmärkide teabe* funktsioon on aktiivne, kuvatakse märgitud kiiruspiirang PUNASE indikaatoriga spidomeetril.

Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.

Märkus

Maksimaalne valitav hälve on +/- 10 km/h (5 mph).


Kas sellest oli abi?