Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduva kiirushoidiku* ajavahe seadistamine

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduvale kiirushoidikule (Adaptive Cruise Control -ACC) on võimalik määrata erinevaid ajaintervalle.

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama sümbol kuvatakse ka pikivahe hoiatuse funktsiooni aktiveerumise korral.

Märkus

Kui sümbol juhiekraanil näitab kahte autot, järgib ACC ees liikuvat autot määratud pikivahe alusel.

Kui kuvatakse ainult üks auto, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

P5-1519-xc90H-ACC avstånd

Ajaintervalli määramine.

Vähendage ajaintervalli
Suurendage ajaintervalli
Vahemaa hoiatus

Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).

Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Kohanduv kiirusehoidik võimaldab intervalli teatud olukordades märgatavalt muuta, et auto saaks eesoleva sõiduki järel sujuvalt ja mugavalt sõita. Väiksel kiirusel ja väikeste vahemaade korral suurendab kiirusehoidik intervalli kergelt.

Arvestage sellega, et lühike intervall jätab juhile võimalike ootamatute olukordade tekkimisel väga lühikese aja reageerimiseks ja tegutsemiseks.

Märkus

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

Kui adaptiivne kiirushoidik ei näi reageerivat selle aktiveerimisel, võib kiiruse suurendamist takistada ajaline vahe eessõitva sõidukiga.

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.


Kas sellest oli abi?