Kohanduv kiirusehoidik

Sihtpunkti muutmine ja automaatne pidurdamine kohanduva kiirushoidikuga

Uuendatud 7/23/2018

Koostöös automaatkäigukastiga suudab kohanduv kiirusehoidik (Adaptive Cruise Control - ACC ) muuta eessõitjat ja pidurdamist teatud kiirustel.

Eessõitja muutmine

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange

Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui adaptiivne kiirushoidik järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel alla30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, pidurdab adaptiivne kiirushoidik seisva auto korral.

Hoiatus

Kui adaptiivne kiirushoidik järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üleligikaudu 30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, ignoreerib adaptiivne kiirushoidik seisvat autot ja jätkab sõitu salvestatud kiirusega.

 • Juht peab sel juhul ise sekkuma ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Kohanduv püsikiirushoidik deaktiveeritakse ja lülitatakse ooterežiimi:

 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja adaptiivne kiirushoidik ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nt künnisega.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole adaptiivsel kiirushoidikul enam järgitavat autot.

Automaatne pidurdamine

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõitmine automaatselt, kui peatus ei kesta kauem kui umbes 3 sekundit – kui eesolev auto hakkab liikuma hiljem, lülitub kohanduv kiirusehoidik automaatpidurdusel ooterežiimi.

Taasaktiveerige kohanduv kiirushoidik ühel viisil järgmistest.

 • Vajuta rooli nuppu .
 • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.

Kohanduv kiirushoidik jätkab ees liikuva sõiduki järgimist, kui see hakkab 6 sekundi jooksul liikuma.

Märkus

ACC suudab autot paigal hoida maksimaalselt 5 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja adaptiivne kiirushoidik lülitub välja.

Enne adaptiivse kiirushoidiku taaskäivitamist tuleb seisupidur vabastada.

Automaatse pidurdamise lõpetamine

Teatud oludes automaatne pidurdamine seisma jäämisel lõppeb ja kohanduv kiirushoidja lülitub ooterežiimi. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

See võib juhtuda järgmistes oludes:

 • juht paneb jala piduripedaalile
 • seisupidur on rakendatud
 • käigukang liigutatakse asendisse P, N või R
 • juht seadistab kohanduva kiirushoidiku ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Teatud oludes rakendatakse auto paigal hoidmiseks seisupidur.

Juhtub, kui kohanduv kiirehoidik hoiab autot jalgpiduriga paigal ja:

 • juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti
 • ACC on hoidnud autot paigal kauem kui 5 minutit
 • pidurid kuumenevad üle
 • mootor seisatakse.

Kas sellest oli abi?