Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärkide teabe (Road Sign Information - RSI) funktsiooni saab aktiveerida/deaktiveerida.

Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Road Sign Information.

RSI aktiveeritakse ja nupp kuvab rohelise tähise − hall tähis tähendab, et RSI on välja lülitatud.

Kiiruspiirangute aktiveerimine/deaktiveerimine

Kiirushoiatuse funktsioon hoiatab juhti, kui lubatud piirkiirust ületatakse. Kaamera teabele vastava kiirusepiirangu ületamisel antakse alati kiirushoiatus. Juht saab selle funktsiooni aktiveerida või välja lülitada.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Kiirushoiatus kuvatakse juhiekraanil lubatud piirkiirust tähistava sümboli abil mis selle kiiruse ületamisel mõni aeg vilgub.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage My CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Kiirushoiatuste aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Kiirusepiirangu hoiatus.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis kuvatakse kiiruse selektor.

Kohandage kiirushoiatuse andmise piirangut (kas üles või alla) vajutades üles/alla nooli.

Pidage meeles, et kui juhiekraanil kuvatakse kiiruskaamera sümbol, ei arvestata kiirushoiatuse andmise piirangu muudatusega.

Häälhoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine.

Koos kiirushoiatusega saab valida ka helihoiatuse.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage My CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Helihoiatuse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Heliline hoiatus.

Aktiveeritud Heliline hoiatus rakendus hoiatab juhti ka juhul, kui üritatakse sõita keelatud alale.


Kas sellest oli abi?