Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni liiklusmärkide kuva

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärkide teabe funktsioon (Road Sign Information - RSI) registreerib ja näitab liiklusmärke olenevalt liiklusmärgist ja olukorrast mitmel eri moel.

P5-1507-RSI Instrumentvisning

Salvestatud kiiruseteabe näide

Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.

.

Kui RSI tuvastab liiklusmärgi ja sellel oleva kiiruspiirangu, kuvatakse juhiekraanil liiklusmärk sümbolina ning spidomeetril kiiruspiirang punasena.

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

Lisaks kiiruspiirangu sümbolile võidakse kuvada ka täiendav liiklusmärk, nagu "möödasõidukeeld".

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

Kui juht siseneb läbisõidukeeluga teele, hakkab liiklusmärgi sümbol juhiekraanil hoiatuseks vilkuma.

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation*, kasutatakse kaarditeavet ka selleks, et teha kindlaks, kas auto liigub õiges suunas.

Heliline hoiatus rakenduse aktiveerimisel saab juht määrata keelatud suunas pööramise puhuks ka helisignaali, vt peatüki "Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine" alampeatükki "Helisignaali aktiveerimine/deaktiveerimine"

Piirangu või kiirtee lõpp

Kui RSI tuvastab kiiruspiirangu lõppemise või kiirtee lõppemise liiklusmärgi, näidatakse vastavat liiklusmärki juhiekraanil veel järgmise 10–30 sekundi jooksul.

Näited sellistest märkidest on järgmised.

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

Kõikide piirangute lõpp.

P5-1507-RSI Motorväg upphör

Kiirtee lõpp.

Seejärel märk peidetakse kuni järgmise kiirusega seotud märgi avastamiseni.

Täiendavad märgid

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag

Näiteid täiendavatest märkidest

Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.

.

Juhul kui samale teelõigule on paigaldatud teisi, erinevat piirkiirust lubavaid märke, kuvatakse täiendav märk, millega märgitakse erineva kiirusepiirangu rakendumise asjaolusid. On võimalik, et õnnetuste oht sellel teelõigul on teatavates oludes nagu vihma ja/või udu korral eriti kõrge.

Täiendav vihmasadu tähistav märk kuvatakse vaid sisselülitatud tuuleklaasipuhastite korral.

Kui auto veab haagist ja möödute haagise lisamärgiga kiiruspiirangu liiklusmärgist, kuvatakse vastav kiiruspiirang juhiekraanil.

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

Mõned kiiruspiirangud rakenduvad näiteks alles pärast teatava vahemaa läbimist või kindlatel kellaaegadel. Juhti teavitatakse sellisest olukorrast kiirust tähistava sümboli alla kuvatava lisamärgi abil. Lisasümbol juhiekraanil näitab kas "DIST" või "TIME".

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

Lisamärgi sümbol tühja raami kujul juhiekraani kiirusesümboli all tähendab, et RSI avastas kiirusepiirangu kohta lisateavet andva lisamärgi.

Sensus Navigation

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation, loetakse kiiruse teavet navigatsiooniseadmest järgmistel juhtudel.

  • Kui süsteem tuvastab liiklusmärke, mis kaudselt vihjavad kiiruspiirangule, nt kiirteed, kahe sõidusuunaga teed ja linnapiir.
  • Kui eeldatatakse, et eelnevalt tuvastatud liiklusmärk on kehtivuse kaotanud, aga uut liiklusmärki pole veel tuvastatud.

Märkus

Kui navigeerite allalaaditud kolmanda osapoole rakenduse abil, siis kiirusteavet ei edastata.

Kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk

P5-1617-RSI-Trafikskylt Skola/Lekande barn

Kui kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk sisaldub satelliitnavigatsioonisüsteemi kaardiandmetes, kuvatakse juhiekraanil seda tüüpi märk

Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.

.


Kas sellest oli abi?