Park Assist

Parkimisabi*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi aitab juhil kitsastes kohtades manööverdada. Auto ja takistuse vahelisest kaugusest annab märku helisignaal ning keskekraanil olev graafika.

P5-1507-PAS screen view

Näide ekraanist, kus kuvatakse takistuse tsoonid ja anduri vaatenurgad.

Keskekraan kuvab ülevaate auto ja avastatud takistuse vahelisest suhtest.

Tähistatud ala näitab takistuse asukohta. Mida lähemal on auto sümbol tähistatud sektori kastile, seda lähemal on auto tuvastatud takistusele.

Mida lühem on vahemaa takistuseni, seda kiirem helisignaal kostab. Muu audiosüsteemist pärit heli lülitub automaatselt välja.

Eespool ja küljel olevatest takistustest teavitav helisignaal on aktiivne, kui auto liigub ja lülitub välja, kui auto on ligikaudu kaks sekundit paigal seisnud. Kui auto seisab paigal, on taga paiknevate takistuste helisignaal aktiivne.

Kui auto taga või ees oleva takistuseni on 30 cm, on helisignaal pidev ja auto sümbolile lähim anduriväli on täidetud.

Parkimisabi helitugevust saab heli kuulmise ajal reguleerida keskkonsooli nupuga [>II]. Reguleerida saab ka ülavaate menüüvalikuga Seaded.

Märkus

  • Helisignaal rakendub üksnes sõiduki marsruudil olevate objektide korral.

Hoiatus

  • Parkimisabi süsteem ei vabasta juhti vastutusest parkimise ajal.
  • Anduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Ole ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.

Tagurpidi

P5-1507-PAS rear

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Tagurdusandurid aktiveeruvad, kui auto veereb tagasi vabakäigul või kui käigukang viiakse tagurpidikäiguasendisse.

Mõõtevahemik algab auto tagant umbes 1,5 meetri kauguselt.

Kui tagurdate haagisega autoga, lülitatakse tagurdamisel töötav parkimisabi automaatselt välja.

Märkus

Kui tagurdamisel on haakekonksu külge kinnitatud haagis või rattakäru – ilma Volvo originaaljuhtmestikuta – siis võib vajalikuks osutuda parkimisabi käsitsi välja lülitamine, et andurid neile ei reageeriks.

Külgedel

P5-1507-PAS Sensorplacering

Parkimisabi küljeandurid aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt. Andurid on aktiivsed kiirustel alla 10 km/h (6 mph).

Mõõteulatus algab ligikaudu 30 cm äärtest. Külgtakistustest märkuandev helisignaal kostab külgmistest kõlaritest.

Eesmine

P5-1507-PAS front

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Eesmised parkimisabi andurid aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt. Andurid on aktiivsed kiirustel alla 10 km/h (6 mph).

Mõõtevahemik algab auto eest umbes 0,8 meetri kauguselt.

Märkus

Parkimisabi lülitub välja, kui seisupidur rakendatakse või automaatkäigukastiga sõiduautol valitakse käigukangi asend P.

Oluline

Lisatulede paigaldamisel: Pidage meeles, et need ei tohi andureid varjata - lisatulesid võidakse siis takistuseks pidada.


Kas sellest oli abi?