Parkimisabi kaamera

Parkimisabi kaamera*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera aitab juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Ülevaade

Parkimisabi kaamera käivitatakse vastavalt seadistusele kas tagurpidi käigu valimisel automaatselt või manualselt keskkoonsoolist.

P5-1507-PAC KameraVyAlternativ
Jooned aktiveerib või lülitab parkimisabi jooned välja
Veotiis * - aktiveerib või lülitab haakekonksu abijooned välja*

Pole teatud riikides kasutatav.

PAS * - parkimise abi aktiveerimine/deaktiveerimine
CTA * - Cross Traffic Alert - ristuva liikluse hoiatussüsteemi aktiveerimine/deaktiveerimine
Suumi

Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.

- suumib sisse/välja

Hoiatus

  • Parkimiskaamera on abivahend. See ei vabasta juhti tagurdamisel vastutusest.
  • Kaameral on pimenurki, kus takistusi ei tuvastata.
  • Arvesta auto läheduses olevate inimeste ja loomadega.

Kaamera vaated

Selle rakenduse abil on võimalik luua 360° vaade ning samuti on võimalik eraldi vaadata esimest, tagumist, vasakut või paremat kaamerat. Valitud kuva kõige ülemise valikuga näidatakse, milline kaamera on aktiivne.

360° vaateväljaga kaamera*

P5-1617-PAC 360-All camera-views

Parkimisabikaamerate ligikaudne tööpiirkond.

Auto neli külge on korraga keskkonsooli ekraanil näha, nii näeb juht aeglasel manööverdamisel kogu auto ümbrust.

Iga kaamera ala on võimalik eraldi aktiveerida selleks soovitud kaamera ekraani vaateväljale vajutamisega, näiteks eesmise kaamera puhul kaamera ette või peale.

Kui auto on varustatud on parkimisabi* funktsiooniga, siis tähistatakse vahemaad tuvastatud takistuseni ka erinevate värvidega.

Tagurpidi

P5-1617-S90-PAC Kameraplacering BAKåt

Tagumine kaamera asub numbrimärgi kohal.

Tagumine kaamera näitab laia ala auto taga. Teatud mudelitel võib olla näha kaitserauda ja haakekonksu.

Keskekraanil olevad objektid võidakse kuvada veidi kaldus, kuid see on normaalne.

Märkus

Keskekraanil olevad objektid võivad olla autole lähemal, kui ekraanil tundub.

Eesmine

P5-1507-PAC Kameraplacering FRAMåt

Eesmine pakimiskaamera

Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

asub kaitsevõres.

Eesmine kaamera aitab ka piiratud külgvaatega väljasõiduteel, nt hekist möödumisel. See on aktiivne kuni 25 km/h (16 mph) kiiruseni, seejärel lülitatakse eesmine kaamera välja.

Kui auto ei saavuta kiirust 50 km/h (30 mph) ja 60 sekundi jooksul pärast esikaamera väljalülitumist langeb kiirus alla 22 km/h (14 mph), lülitub kaamera uuesti sisse.

Märkus

Kiiruse vähendamisel esikaamera automaatne taasaktiveerimine eeldab, et Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga valik on aktiveeritud SeadedMy CarParkimisabi menüüvalikus.

Külgmise

P5-1507-PAC Kameraplacering ytterspegel

Külgkaamerad

Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

asuvad uksepeeglites.

Külgkaamerad näitavad ekraanil olukorda sõiduki mõlemal pool.


Kas sellest oli abi?