Parkimisabi kaamera

Parkimisabi piiratus*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimise abi kaamerafunktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

Parkimisabi kaamera ei näe igas situatsioonis kõiki objekte - juht peaks järgnevatest punktidest teadlik olema.

Märkus

Rattahoidik või muu auto tagaosale paigaldatud tarvik võib takistada kaamera vaadet.

Pimedad alad

Pidage silmas, et isegi kui tundub, et ainult väike osa kujutisest on takistatud, võib see moodustada suhteliselt suure osa vaateväljast. Seetõttu võivad autole väga lähedal olevad takistused jääda märkamata.

P5-1617-PAC 360-All camera-views

Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

360° vaateväljas võivad objektid/takistused kaduda individuaalsete kaamerate vaateväljade vahedesse.

Vigane kaamera

P5-1617-PAC 360-camera out of order

Kui kaamera sektor on pime ja sisaldab seda sümbolit, ei ole kaamera töökorras. Järgmisel joonisel on toodud näide.

P5-1617-PAC 360-view w defect camera

Auto vasakpoolne kaamera ei ole töökorras.

Kaamera pime sektor

Kaamera pime sektor kuvatakse ka järgmistel juhtudel, aga sellisel juhul ilma vigase kaamera sümbolita.

  • Uks on lahti
  • Pakiruumi kaas on lahti
  • Küljepeeglid on sisse tõmmatud.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.

Hooldus

Puhasta kaameraobjektiive regulaarselt leige vee ja autošampooniga - väldi objektiivide kraapimist.

Märkus

Süsteemi optimaalse toimimise tagamiseks hoidke kaamera lääts puhtana porist, lumest ja jääst. See on eriti tähtis halva nähtavuse korral.


Kas sellest oli abi?