Parkimisabi kaamera

Parkimise abijooned ja väljad parkimisabikaamera jaoks*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera funktsioon märgib auto asukohta võrreldes ümbrusega, kuvades kaamerakujutisel jooned.

Abijooned

P5-1507-PAC kameravy BAKåt med linjer

Näited selle kohta, kuidas abijooni on võimalik kuvada.

Parkimise abijooned näitavad ära auto trajektoori vastavalt hetkesele roolinurgale - see abistab paralleelparkimisel, kitsastesse kohtadesse tagurdamisel ning haagise ühendamisel.

Jooned ekraanil projitseeritakse nii, nagu need reaalselt sõiduki taga maapinnale joonistuksid ja need sõltuvad otseselt rooliratta pööramisest, näidates nõnda juhile ette auto trajektoori pööramisel.

Need parkimise abijooned arvestavad ka auto kõige väljaulatuvamaid osi, nt haakekonksu, küljepeegleid ja nurki.

Märkus

Parkimise abijooni suurendamisel ei kuvata.

Märkus

  • Kui te tagurdate haagisega, mis ei ole autoga elektriliselt ühendatud, näitavad ekraanil olevad jooned auto, mitte haagise trajektoori.
  • Jooni ei ole ekraanil, kui haagis on auto elektrisüsteemiga ühendatud.

Oluline

Pidage meeles, et tagakaamera valimisel kuvatakse keskekraanil vaid auto taha jäävat. Jälgige tagurdamisel ka auto külgesid ja esiosa.

Sama kehtib ka vastupidiselt ─ kui valite esikaameravaate, siis jälgige auto tagaosa.

Arvestage sellega, et juhtjooned tähistavad lühimat marsruuti. Seetõttu pöörake erilist tähelepanu auto külgedele, et need ei põrkaks millegi vastu, kui edasi sõitmisel rooli keeratakse. Jälgige ka, et esiosa ei riivaks midagi, kui rooli pööramisel keeratakse.

Parkimise abijooned 360° vaates*

P5-1519-PAC 360 Hjälplinjer

360° vaateväli ja parkimisabi jooned.

360° vaatevälja puhul kuvatakse parkimise abijooned auto taga, ees ja kõrval (olenevalt liikumisuunast):

  • Edasi liikumine Esijooned
  • Tagurdamine Külgjooned ja tagurdamisjooned

Kui valiti esi- või tagurdamiskaamera, kuvatakse parkimisabi jooned auto liikumissuunast olenematult. Valitud küljekaamerat kasutatakse abijoonte kuvamiseks tagurdamisel.

Haakekonksu abijoon

P5-1546-PAC KameraVy Dragkrok

Abijoonega haakekonks

Veotiis - aktiveerib haakekonksu abijooned*
Suumi - suumib sisse/välja.

Kaamera oskab aidata haagise ühendamisel, kuvades selleks abijoontega haakekonksu "rada" haagiseni.

Vajutage Veotiis (1).

Kuvatakse haakekonksu "rada" haagise ühenduseni. Kõik ülejäänud abijooned kustutatakse.

Täpsema manööverdustäpsuse vajaduse korral vajutage Suumi (2).

Kaamera suumib sisse.

Haakekonksu ja auto parkimise abijooni ei ole võimalik korraga kuvada.

Parkimisabi sensorite väli*

Kui auto on varustatud parkimisabisüsteemiga*, kuvatakse iga takistuse tuvastanud anduri väli värvilisena (360° vaade).

Esimeste ja tagumiste andurite väljad

P5-1507-PAC Färgade sensorfält BAKåt

Ekraanil võidakse kuvada andurite värvilised väljad parempoolsel autosümbolil.

Esi- ja tagurdamisandurite väljad vahetavad takistuseni oleva vahemaa vähenemisel värvi kollasest oranži ja punaseni.

Esi- ja tagurdamisväljade värvid

Kaugus (meetrites)

Kollane

0,6–1,5

Oranž

0,4–0,6

Punane

0–0,4

Andurite väljad külgedel

Kõrvallahtreid kuvatakse ainult oranžilt.

Küljeväljade värvid

Kaugus (meetrites)

Oranž

0–0,3


Kas sellest oli abi?