Parkimisabi kaamera

Parkimiskaamera* käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera võib käivituda tagurpidi käigu valimisel automaatselt või keskekraani kaudu käsitsi.

Parkimiskaamera käivitamine

P5-1546-Knapp-PAC Kamera På/Av

Parkimiskaamera käivitamiseks käsitsi tehke järgmist.

Vajutage keskekraani rakendustevaates Kaamera nupule.

Parkimiskaamera on käivitatud

Kaamera käivitamine erinevates olukordades

Kui kaamera käivitub ülesvaates või ettevaates, siis nupuvajutusega määratakse ära auto kiirus ja liikumissuund.

  • Ülesvaade: Paigal olles ja edasi liikudes – 0-15 km/h (0-9 mph).
  • Ülesvaade: Paigal olles ning tagasi liikudes, sõltumatult kiirusest.
  • Ettevaade: Edasi liikudes 15-22 km/h (9-14 mph).

Parkimiskaamera automaatse käivituse aktiveerimine/keelamine

Parkimiskaamera automaatset käivitust tagurpidikäigu valimisel on võimalik aktiveerida ja keelata.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage My CarParkimisabi.

Automaatse käivitamise aktiveerimiseks/keelamiseks valige Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga.

Kaamera automaatne väljalülitamine

Juhi häirimise vältimiseks lülitatakse esikaamera välja kiirusel 25 km/h (16 mph). Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga seadistuse valimisel taasaktiveeritakse kaamera kiirusel 22 km/h (14 mph) 60 sekundi jooksul. Kui kiirus ületab 50 km/h (31 mph), siis esikaamerat ei taasaktiveerita.

Muude kaamerate vaated lülituvad välja kiirusel 15 km/h (9 mph) ja taasaktiveerimist ei toimu.

Valige tagumise parkimiskaamera peamine vaade

Kui Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga rakendus on valitud, saab juht valida, milline kaamera rakendus aktiveeritakse tagurdamisel - tahavaatekaamera või 360° vaade*.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage My CarParkimisabi.

Valige Tagavaade 360°-vaate asemel tagakaameravaate aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks põhivaatena.


Kas sellest oli abi?