Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Eessõitja ja automaatse pidurdamise muutmine funktsiooniga Pilot Assist*

Uuendatud 7/23/2018

Koostöös automaatkäigukastiga suudab Pilot Assist muuta eessõitjat ja pidurdamist teatud kiirustel.

Eessõitja muutmine

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange

Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui Pilot Assist järgib ees liikuvat sõidukit aeglasemal kiirusel kui30 km/h (20 mph) ja eessõitja lülitub ümber liikuvast sõidukist paigal seisvale sõidukile, pidurdab Pilot Assist sõidukit.

Hoiatus

Kui Pilot Assist järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üle30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, siis ignoreerib Pilot Assist seisvat autot ja jätkab sõitu salvestatud kiirusega.

 • Juht peab sel juhul ise sekkuma ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Pilot Assist lülitatakse välja ja siseneb ooterežiimi järgmistel juhtudel.

 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nt lamava politseinikuga.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat autot.

Automaatne pidurdamine

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõitmine automaatselt, kui peatus ei kesta kauem kui umbes 3 sekundit – kui eesolev auto hakkab liikuma hiljem, lülitub Pilot Assist automaatpidurdusel ooterežiimi.

Pilot Assist reaktiveeritakse järgmiselt.

 • Vajuta rooli nuppu .
 • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.

Pilot Assist jätkab ees liikuva sõiduki järgimist, kui see hakkab 6 sekundi jooksul liikuma.

Märkus

Pilot Assist suudab autot paigal hoida maksimaalselt 5 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja funktsioon lülitub välja.

Enne funktsiooni Pilot Assist taasaktiveerimist peab seisupiduri vabastama.

Automaatse pidurdamise lõpetamine

Teatud oludes automaatne pidurdamine seisma jäämisel lõppeb ja Pilot Assist lülitub ooterežiimi. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

See võib juhtuda järgmistes oludes:

 • juht paneb jala piduripedaalile
 • seisupidur on rakendatud
 • käigukang liigutatakse asendisse P, N või R
 • juht lülitab Pilot Assist ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Teatud oludes rakendatakse auto paigal hoidmiseks seisupidur.

Juhtub, kui Pilot Assist hoiab autot jalgpiduriga paigal ja:

 • juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti
 • Pilot Assist on hoidnud autot paigal kauem kui 5 minutit
 • pidurid kuumenevad üle
 • mootor seisatakse.

Kas sellest oli abi?