Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Funktsiooni Pilot Assist* kiiruse haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

P5-1546-ACC hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt rooli nuppu (1) või (3) või hoidke seda all.

  • Vajutage lühidalt, et seadistada iga vajutusega+/- 5 km/h (+/- 5 mph) kaupa.
  • Hoidke nuppu all, et seadistada +/- 1 km/h (+/- 1 mph) kaupa, ja vabastage, kui juhiekraanil olev tähistus (4) märgib soovitud liikumiskiirust.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatkäigukast

Pilot Assist suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus, mida Pilot Assisti jaoks saab valida, on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat kui 30 km/h (20 mph) sõidukiirust valida/salvestada.

Suurim valitav kiirus on 200 km/h (125 mph).

Manuaalkäigukast

Pilot Assist suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).

Funktsiooni Pilot Assist madalaim programmeeritav kiirus on 30 km/h (20 miili tunnis) - maksimaalne kiirus on 200 km/h (125 miili tunnis).


Kas sellest oli abi?