Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Kohanduva kiirushoidja* või Pilot Assist* möödasõidu abi

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv kiirushoidja (Adaptive Cruise Control - ACC) või Pilot Assist abistab juhti möödasõidu sooritamisel.

Kui ACC või Pilot Assist järgib teist sõidukit ja juht annab suunatuledeSeda vaid vasakpoolse suunatule lülitamisel vasakpoolse rooliga auto korral ja vaid parempoolse suunatule lülitamisel parempoolse rooliga auto korral. aktiveerimisega märku soovist sooritada möödasõit, hakkab kohanduv kiirushoidja või Pilot Assist autot kiirendama enne, kui juht möödumiseks sõidurida vahetab.

Seejärel viivitab funktsioon kiiruse vähendamisega, et vältida enneaegset pidurdamist.

Funktsioon jääb aktiivseks seni, kuni juht on möödasõidu sooritanud.

Hoiatus

Võtke arvesse, et see funktsioon võib aktiveeruda ka muudel juhtudel peale möödasõidu, nt kui kasutatakse suunatuld rajavahetuse näitamiseks või teisele teele väljumiseks - sel juhul auto kiirendab lühidalt.

Möödasõiduabi käivitamine

Möödasõiduabi aktiveerumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • teie ees peab liikuma sõiduk (sihtsõiduk)
  • liikumiskiirus peab olema vähemalt 70 km/h (43 mph)
  • salvestatud ACC või Pilot Assist kiirus peab olema piisavalt suur, et möödasõit ohutult sooritada

Lülitage suunatuled sisse.

Vasakpoolse rooliga autos aktiveerige vasakpoolsed suunatuled, parempoolse rooliga autos aga parempoolsed.

Möödasõidu abi on käivitatud.

Piirangud

Möödasõiduabi kasutamisel peab juht olema valmis olude äkiliseks muutumiseks. Teatud tingimustes võib möödasõiduabi soovimatult kiirendada.

Sellel põhjusel tuleb teatud olusid vältida. Näited sellistest oludest on järgmised:

  • auto läheneb mahasõidule ja soovib keerata samas suunas, mida kasutatakse möödasõidu sooritamiseks
  • ees liikuv auto aeglustab enne, kui juht on möödasõitu alustanud
  • liiklus möödasõidureas aeglustub
  • parempoolse rooliga autot kasutatakse vasakpoolse liiklusega riigis (või vastupidi).

Selliste olude vältimiseks lülitage ACC või Pilot Assist ajutiselt ooterežiimi.


Kas sellest oli abi?