Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Pilot Assist* deaktiveerimine/aktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Pilot Assisti saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab selle uuesti sisse lülitada.

Pilot Assist deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Pilot Assisti ajutiseks väljalülitamiseks ja selle ooterežiimi viimiseks toimige järgmiselt.

Vajutage roolil nuppu (2).

Pilot Assist on ooterežiimis - juhi ekraanil kuvatav sümbol (8) muutub VALGEST HALLIKS ning spidomeetri keskel kuvatav salvestatud kiirus muutub BEEŽIST HALLIKS.

...või...

Vajutage (3).

Pilot Assist on välja lülitatud ning muutub aktiivses režiimis kohanduva kiirushoidiku funktsiooniks.

Ooterežiimis olles ei anta juhile roolimissoovitusi ning kiirust ja pikivahet tuleb kontrollida käsitsi.

Kui Pilot Assist on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, antakse juhile liiga lühikese pikivahe hoiatus (vt käesoleva teema lõpus viidet jaotisele "Pikivahe hoiatus").

Ooterežiim juhi sekkumisel

Pilot Assist on ajutiselt välja lülitatud ja ooterežiimis juhul kui:

 • juht vajutab pidurit
 • käigukang liigutatakse asendisse N.
 • suunatulesid kasutatakse kauem kui 1 minut.
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud – kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Suunatulede kasutamisel lülitatakse Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja. Kui eelnevalt mainitu enam ei kehti, lülitub roolimisabi automaatselt uuesti sisse, kui sõidurea märgistus on veel tuvastatav.

Automaatne ooterežiim

Pilot Assist sõltub muudest süsteemidest, nt stabiilsuskontrollist/libisemisvastasest süsteemist ESC. Kui mõni selline süsteem ei toimi, lülitub Pilot Assist automaatselt välja.

Automaatse väljalülitumise korral kõlab signaal ja juhiekraanil kuvatakse teade. Sel juhul peab juht vahele segama ning kiirust ja pikivahet ise reguleerima.

Automaatne väljalülitus toimub järgmistel juhtudel:

 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h(20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.
 • juhi käed ei ole roolil
 • juhiukse avamisel
 • juht avab turvavöö
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge
 • rattad kaotavad veojõu
 • piduri temperatuur on kõrge
 • parkimispidur on peal
 • kaamera ja radar on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).

Pilot Assist taasaktiveerimine ooterežiimist

P5-1546-ACC hastighet

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Vajutage roolil nuppu (1).

Seejärel seadistatakse kiirus hiljuti määratud väärtusele.

Märkus

Kui kiirus on taastatud roolinupu vajutamisega, võib kiirus märgatavalt suureneda.


Kas sellest oli abi?