Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Valiku Pilot Assist* aktiveerimine ja käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Pilot Assist tuleb esmalt aktiveerida ja seejärel käivitada, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Pilot Assist käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h(20 miili tunnis).

Kui kohanduv kiirushoidik on ooterežiimis:

Vajutage (6).

Funktsiooni sümbol muutub ja kuvatakse ooterežiimis Pilot Assist (8).

Vajutage roolil nuppu (2).

Pilot Assist käivitatakse ja kehtiv liikumiskiirus salvestatakse (kuvatakse spidomeetri keskel).

...või...

Kui kohanduv kiirushoidik on käivitatud:

Vajutage (6).

Käivitatakse Pilot Assist.

P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning

Pilot Assist roolimisabi on aktiivne ainult siis, kui rooli sümbol (2) on muutunud HALLIST ROHELISEKS.

Pilot Assist reguleerib ainult pikivahet ees sõitva sõidukiga, kui vahemaa sümbol kuvab rooli sümboli kohal sõiduki (1).

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Samaaegselt kuvatakse kiirusevahemik.

Suurem kiirus on salvestatud/valitud kiirus ning väiksem kiirus on eessõitva sõiduki (sihtmärgi) kiirus.

Käed roolil

Et Pilot Assist funktsioneeriks, peab juht hoidma käed roolil. Süsteem kontrollib seda pidevalt. Kui selgub, et käed ei ole roolil, kuvatakse teade, milles palutakse juhil aktiivselt autot juhtida. Kui juht seda ei tee, antakse ka helisignaal.

Kui juht ikkagi ei haara roolist, lülitub Pilot Assist ooterežiimi. Seejärel tuleb Pilot Assist taaskäivitada roolil paikneva nupuga .

Märkus

Funktsioon Pilot Assist töötab ainult siis, kui juhi käed on roolil.


Kas sellest oli abi?