Sõiduraja hoidmise funktsioon

Väljasõidu takistamise sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada väljasõitu takistava süsteemi Run-off Mitigation sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Run-off Mitigation

Automaatne sekkumine

Kui väljasõitu takistav süsteem on aktiivne, kuvatakse vastav juhti teavitav teade.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.


Kas sellest oli abi?