Haakekonks ja haagis

Haagisega sõitmine

Uuendatud 7/23/2018

Haagise vedamise korral tuleb pöörata tähelepanu mitmele tähtsale asjaolule seonduvalt nii haagisekonksuga, haagise enda kui ka veose paigutamisega haagisele.

Lubatud koormus oleneb auto töökaalust. Reisijate ja lisavarustuse, näiteks haakekonks, summaarne mass vähendab lubatud koormust vastava väärtuse võrra.

Autol on olemas haagise vedamiseks vajalikud lisaseadmed.

 • Auto haagisekonks peab olema ametlikult heaks kiidetud tüüpi.
 • Paiguta koorem haagisele nii, et koormus auto haagisekonksule ei ületaks lubatud maksimaalset haakeseadise koormust. Haakekonksule avalduvat koormust arvestatakse auto kandevõime koormuse hulka.
 • Suurendage rehvirõhku täiskoormuse puhul soovitava rõhuni. Lisateavet rehvirõhkude kohta leiate jaotisest "Lubatud rehvirõhud".
 • Haagisega sõites koormatakse mootorit tavapärasest enam.
 • Ärge vedage täiesti uue autoga rasket haagist. Oodake, kuni autoga on sõidetud vähemalt 1000 km.
 • Pidureid koormatakse pikkadel ja järskudel allamäge suunduvatel lõikudel tavalisest rohkem. Lülitage madalamale käigule ja kohandage vastavalt kiirust.
 • Järgige sõidukiiruse ja masside kohta kehtivaid piiranguid.
 • Haagisega sõitke järsust pikast tõusust üles väikse kiirusega.
 • Antud haagiste maksimumkaal kehtib ainult kuni 1000 meetri kõrgusele merepinnast. Suurematel kõrgustel mootori võimsus kahaneb hõredama õhu tõttu ja seetõttu väheneb ka auto vedamisvõime. Sellisel juhul tuleb haagise kaalu vähendada. Auto ja haagise kaalu tuleb vähendada 10 % iga tõustud 1000 m (või selle osa) kohta.
 • Ärge sõitke haagisega üle 12 % tõusudel.

Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ning kütusekvaliteet on tegurid, mis suurendavad oluliselt auto kütusekulu.

Haagise ühendus

Adapteri kasutamie osutub vajalikuks juhul, kui sõiduki haagisekonks on 13 harulise pistikupesaga ja haagis on 7 harulise pistikuga. Kasutage Volvo poolt heaks kiidetud adapterit. Veenduge, et kaabel ei lohise maas.

Oluline

Kui mootor seisatakse, saab akupinge haagise pistmikku automaatselt välja lülitada, et vältida käivitusaku tühjenemist.

Haagise massid

Volvo jaoks lubatud haagisemassid on toodud artiklis "Pukseerimiskaalud ja kuulisurve".

Hoiatus

Järgige haagiste kaalude kohta antud soovitusi. Muidu võib auto ja haagise juhitavus järkude liigutuste ja pidurdamise korral halveneda.

Märkus

Haagiste maksimaalsed lubatud kaalud on Volvo poolt ette nähtud. Riigisiseste nõuetega sõidukitele võivad olla haagiste kaalud ja kiirused täiendavalt piiratud. Haakekonksud võivad olla sertifitseeritud suurema pukseerimiskaaluga kui auto tegelikult võib pukseerida.

Haagise suuna- ja pidurituled

Kui vähemalt üks haagise suuna- või pidurituli on katki, kuvatakse juhiekraanil sümbol ja teade. Haagise teisi tulesid peab juht enne sõitmist kontrollima käsitsi, vt jaotist Haagise tulede kontrollimine.

Sümbol

Teade

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol trailer turn signal
 • Haagise suunatuli Parema suunatulede tõrge
 • Haagise suunatuli Vasaku suunatule rike
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol -trailer stop light
 • Haagise pidurituli Rike

Kui haagise suunatuli on katki, siis vilgub ka juhiekraanil olev suunatule märgutuli tavapärasest kiiremini.

Haagisetulede kontrollimine*

Automaatkontroll

Kui haagis on elektriliselt ühendatud, saab haagisetulesid kontrollida automaatse aktiveerimise abil. Funktsioon aitab juhil kontrolliga haagisetulede toimimist enne sõitma asumist.

Kontrolli sooritamiseks peab mootor olema välja lülitatud.

Kui haagis on haakeseadmega ühendatud, kuvatakse juhiekraanil teade Haagisetulede automaatne kontroll.

Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.

Käivitub tulede kontroll.

Väljuge autost ja kontrollige tulesid.

Kõik haagisetuled hakkavad vilkuma; seejärel süttivad need ükshaaval.

Veenduge, et kõik haagisetuled toimivad.

Mõne aja möödudes hakkavad kõik haagisetuled uuesti vilkuma.

Kontroll on lõppenud.

Automaatkontrolli väljalülitamine

Automaatkontrolli funktsiooni saab keskekraani abil välja lülitada.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarTuled.

Tühistage valik Haagisetulede automaatne kontroll.

Käsitsi kontrollimine

Kui automaatkontroll on välja lülitatud, saab kontrollimise käivitada käsitsi.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage My CarTuled.

Valige Haagisetulede käsitsi kontroll.

Käivitub tulede kontroll. Väljuge autost ja kontrollige tulesid.

Tasemekontroll*

Auto püüab säilitada ühtlast kõrgust koorma raskusest hoolimata (kuni maksimaalse lubatud koormuseni). Kui auto seisab, langeb auto tagaosa veidike alla - see on normaalne.


Kas sellest oli abi?