Käigukast

Automaatkäigukasti käiguasendid

Uuendatud 7/23/2018

Automaatkäigukasti puhul valib süsteem sõitmiseks kõige optimaalsema käigu. Käigukastil on ka manuaalse käiguvahetuse režiim.

Juhiekraanil olevad käiguasendid

P5-1507-gear shifter with gear shift modes

Juhi ekraanil kuvatakse käigukangi asend:

P, R, N, D või M.

Manuaalse käiguvahetusrežiimi puhul kuvatakse kasutatav käik.

Käiguasendid

Parkimisasend – P

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Parkimisasendi valimisel peab auto seisma.

Parkimisasendist käigukangi välja liigutamiseks vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt. Kui auto on pargitud, rakendage kõigepealt seisupidur.

Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Tagurdusasendi valimisel peab auto seisma.

Neutraalasend – N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi neutraalasendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Manuaalse käiguvahetuse režiim – M

Manuaalse käiguvahetuse režiimi saab valida sõidu suvalisel hetkel. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Manuaalse käiguvahetuse valimiseks liigutage käigukang asendist D lõppasendisse "±". Juhiekraanil kuvatakse valitud käik.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang asendisse "+" (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang asendisse "" (miinus) ja seejärel vabastage.
P5-1507-XC90- manual gear ind driver display

manuaalse käiguvahetuse režiim juhiekraanil

Joonis on skemaatiline, paigutus võib sõltuda auto varustustasemest.

.

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.

Automaatsele käiguvahetusele tagasi lülitumiseks liigutage käigukang küljele asendisse D.

Kick-down

Gaasipedaali lõpuni allavajutamise korral (rohkem kui tavalise kiirendamise puhul) lülitub kohe sisse madalam käik. Selle funktsiooni nimetus on kick-down.

Gaasipedaali lahtilaskmisel kick-down-asendis vahetab käigukast käigu automaatselt üles.

Kick-down-funktsiooni kasutatakse maksimaalseks kiirendamiseks, nt möödasõidul.

Ohutusfunktsioon

Mootoripöörete arvu liiga suureks tõusmise takistamiseks on käigukasti juhtprogramm varustatud kaitsega madalamale käigule vahetuse vastu.

Käigukast ei luba käigu allavahetust, et ohtlikult suur mootori pöörete arv ei kahjustaks mootorit. Kui juht üritab käiku mootori suurel kiirusel siiski edasi alla lülitada, – jääb esialgne käik sisse.

Kui kickdown-funktsioon on aktiveeritud, võib auto olenevalt mootori pöörete arvust vahetada ühe või mitu käiku. Auto lülitab käigu mootorikahjustuse vältimiseks ülespoole, kui mootor saavutab maksimaalse kiiruse.


Kas sellest oli abi?